Työyhteisö ja työhyvinvointi

Me luomme tavoitteellista ja aikuista yhteistyötä tiimeissä

Työkavereilla on parhaimmillaan ja pahimmillaan elinikäinen vaikutus elämäämme. Työyhteisö, jossa kaikkien on hyvä tehdä työtään ja jossa yhteistyö sujuu, tuo rahassa mittaamatonta lisäarvoa jäsentensä elämään. Kirsikkana kakun päällä, toimiva työyhteisö synnyttää vahvaa sitoutumista ja varmistaa timanttisen työnantajamielikuvan – tekisikö hyvää sinun organisaatiollesi?

Työhyvinvointi työyhteisössä

Tiimin sisäinen dynamiikka on yksi tärkeimmistä asioista työyhteisöissä. Mahdolliset ristiriidat, huonot työyhteisöfibat ja negatiiviset tunteet vaikuttavat väistämättä työntekijöiden viihtyvyyteen, motivaatioon ja työssä suoriutumiseen. Vain harvoin työkavereitaan voi valita, joten on tärkeä harjoitella, miten erilaisten ihmisten kanssa toimitaan työn edellyttämällä tavalla, aikuisesti.

Tiimivalmennus

Miten valjastaa joukko erilaisia ihmisiä työskentelemään tasapainoisesti yhteisen päämäärän eteen? Miten jäsentää ja ymmärtää erilaisia vuorovaikutustapoja, erilaisia työskentelytapoja? Me agenssilaiset tiedämme kokemuksesta, että ennakointi ja yhteinen asioiden työstäminen auttavat. Valmennamme tiimejä löytämään tavat työskennellä yhdessä ja tuomme konkreettisia työkaluja yhteistyöhön, myös haastavissa tilanteissa.

Työhyvinvointi

Työhyvinvoinnista puhutaan paljon ja sen tärkeys tunnustetaan, mutta usein aktiiviset toimet jäävät puolitiehen. Autamme asiakasta kartoittaamaan nykytilan ja tarttumaan asioihin, jotka kuormittavat ja vähentävät työssä jaksamista arjessa. Koska työhyvinvointi syntyy työssä, me pidämme työskentelyissä fokuksen työasioissa esim. johtamisen ja osaamisen kehittämisessä, osallisuuden ja työnhallinnan tunteen parantamisessa, roolien ja rakenteiden kirkastamisessa. Kannustamme myös jokaista huolehtimaan itse omasta kunnostaan ja terveydestään, sillä työkykyynsä voi vaikuttaa ihan jokainen. Usein arjen pienetkin uudistukset vievät hyvinvointia merkittävästi eteenpäin, kun niiden tarkasteluun varataan yhteinen aika ja paikka.

Asiakastarinat

ISS

Sanottua

"Hyvä ja toimiva konsepti (tiimin kick off), jossa ei tarvitse katsella fläppitaulua eikä Powerpointtia vaan homma hoidetaan yhdessä tekemällä."

Ami Ilomäki
projektipäällikkö, Certia Oy

"Erityisen onnistunutta työskentelyssä oli se, että muodostimme asiantuntijoidemme roolikarttatyöskentelyssä kokonaisuuden, jossa oli määritelty selkeät odotukset kaikilta tahoilta (johto, esimiehet ja asiantuntijat). Näin roolikarttaan saatiin kaikkien tahojen ääni kuuluviin ja jäsennyksestä tuli toimiva kokonaisuus huomioiden kaikki näkökulmat."

Hanna Kankainen
työkykyjohtaja, Varma

Työyhteisö ja työhyvinvointi Agenssin blogissa

Missä ihmeessä ideat syntyvät ja jalostuvat?

Tarja Pudas-JounilaTarja Pudas-Jounila 14.8.2018 — Luovuus, innovaatiot, keksinnöt, ideat. Osana itsetutkiskeluani olen miettinyt, mistä ne tulevat ja miten ihmeessä niistä saadaan aikaiseksi jotain konkreettista? Jotain, joka oikeasti jalostuu joksikin ihmisten arkea ilahduttavaksi asiaksi tai muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi.

Yli esteiden – myös niiden kummallisilta tuntuvien

Paula EnströmPaula Enström 21.6.2018 — Olen ihan kummallisessa tilanteessa. Sellaisessa, johon en ole koskaan aiemmin törmännyt. Tilanne liittyy yhteen työtehtävään – tehtävään, joka on aiemmin ollut juuri minulle erityisen helppo ja vaivaton. Tehtävä, joka on hoitunut tavallaan huomaamatta, kepeästi ja nopeasti. Yhtäkkiä siitä tehtävästä on tullut ihan kummallisen haastava. Mitä enemmän sitä ajattelen, sitä enemmän pää lyö tyhjää.

Mindfulness - puolesta vai vastaan?

Paula KupiainenPaula Kupiainen 3.5.2018 — Minfulness, tietoisuus, läsnäolo. On jännä huomata, miten jonkin asian alkaessa kiinnostaa, siitä alkaa tehdä havaintoja joka puolella.

Agenssin palvelut

Uusi johtajuus →

Me olemme johtajan tuki arjessa

Uuden johtajuuden kehittyminen edellyttää omien ajatusmallien ja johtamisuskomusten haastamista. Sillä kehitysmatkalla me olemme lempeän jämäkkä ja vaativa kumppani. Uusi johtajuus vaatii johtajuuden pohtimista nopeasti muuttuvassa maailmassa niin teknologian kehityksen kuin henkilöstön hyvinvoinninkin suhteen. Tämän suppilon läpi me johdatamme johtajia ja johtoryhmiä, keskittyen kokonaiskuvaan ja konkreettisiin muutoksiin ja luomalla tilaa myös johtajien omalle sisäiselle uudistumisprosessille.

HR-palvelut →

Me toimimme kuin sisäinen HR

Me emme marssi jähmeiden konseptien kanssa paikalle, vaan teemme asiakkaan näköistä HR:ää. Meiltä saa raikasta ja laadukasta rekrytointipalvelua, henkilöarviointia ja HR-toimintojen kartoitusta. Keskitymme jokaiseen asiakkaaseen yksilönä ja räätälöimme palvelumme vastaamaan asiakkaan senhetkistä tarvetta. Voit myös ulkoistaa koko HR:n Agenssille, jos oman asiantuntijan palkkaaminen ei ole vielä ajankohtaista.

Työyhteisö ja työhyvinvointi →

Me luomme tavoitteellista ja aikuista yhteistyötä tiimeissä

Työkavereilla on parhaimmillaan ja pahimmillaan elinikäinen vaikutus elämäämme. Työyhteisö, jossa kaikkien on hyvä tehdä työtään ja jossa yhteistyö sujuu, tuo rahassa mittaamatonta lisäarvoa jäsentensä elämään. Kirsikkana kakun päällä, toimiva työyhteisö synnyttää vahvaa sitoutumista ja varmistaa timanttisen työnantajamielikuvan – tekisikö hyvää sinun organisaatiollesi?

Strategiaprosessit ja organisaatiokulttuuri →

Me fasilitoimme, asiakas määrittää sisällön

Me agenssilaiset mahdollistamme strategioiden syntymisen ja organisaatiokulttuurin kirkastamisen. Olemme vahvoja fasilitaattoreita ja luomme ympäristön, jossa asiakkaan koko viisaus ja kokemus otetaan yhteiseen käyttöön. Asiakas tuottaa sisällön, me agenssilaiset kuljemme rinnalla ja pidämme fokuksen kirkkaana – koska me tiedämme, että asiakkaamme ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita!