"Agenssin kanssa toimiessa näkyy vahva ammattimaisuus, kokemus ja näkemys. Asioiden ytimeen mennään jämäkästi ja tehokkaasti, mutta valmentavalla otteella ja osallistaen. Se mitä sovitaan, pitää varmasti ja laatuun voi luottaa." Henkilöstöpäällikkö Pia Rannikko, Grano Oy.

Case DNA

”Esimiehemme arvostivat itse toteutettuja valmennuksia. Ne olivat kuin meidän ”Vain elämää -ohjelma”. Siellä luotettiin ja avauduttiin, näytettiin iloa ja surua. Mitä tehtiin valmennuksissa, jäi sinne. Mutta tulokset näkyvät arjessamme.” Marko Rissanen, henkilöstöjohtaja, DNA

Case Ulkoministeriö

”Agenssin konsultit toivat meille metodin ja rakenteen vaikeiden kysymysten läpikäymiseen. He laittoivat muutosprosessin raameihin ja auttoivat – välillä myös patistivat – meidät näkemään sisältöasiat, joihin meidän piti itse löytää ratkaisut. Se oli aika täydellinen pari – Agenssi ja me.” Jouni Mölsä, Ulkoministeriön viestintäjohtaja

Case Efima

” Agenssin kanssa toimiminen on ollut tavoitteellista ja ketterää ja ylittänyt odotuksemme. Agenssin kumppanuus HR-toiminnan kehittäjänä ja sparraajana on ollut juuri oikea valinta.” Tero Salminen, toimitusjohtaja, Efima.

Case ISS

”Esimies ei voi katsoa poispäin, jos kohtaa vaikeuksia. Agenssin puheeksiottovalmennus on antanut esimiehillemme käytännön eväät ottaa asiat puheeksi riittävän aikaisessa vaiheessa rakentavalla tavalla.” Sirpa Huuskonen, henkilöstöjohtaja, ISS

Case Sito

”Käsitellyt tilanteet eivät olleet keksittyjä eivätkä paperinmakuisia, vaan omia, oikeita tilanteita, isoja ja pieniä asioita. Saimme konkreettisia ratkaisumalleja, ja olemme tyytyväisiä.” Tapio Puurunen, toimitusjohtaja, SITO

Case Helsingin Tuomiokapituli

”Yhteisömme kannalta oli tärkeää, että Agenssi loi turvallisuuden säikeen muutokseen. Saamani coaching taas oli älykästä, realistista, hyvällä tavalla lempeää mutta silti jämäkkää. Se ei ollut ideaalisilmälasien vaan reaalisilmälasien läpi katsomista.” Irja Askola, Helsingin hiippakunnan piispa

Asiakastyytyväisyydestä

NPS-asteikolla asiakkaidemme sitoutuminen meihin asettuu luokkaan erinomainen. Olemme ikionnellisia, että olemme voineet olla asiakkaidemme luottamuksen arvoisia.

Syksyn 2019 asiakastyytyväisyyskyselyssä esitimme asiakkaillemme väittämän: voin suositella Agenssin palveluita kollegoilleni ja ystävilleni. Väittämää arvioitiin asteikolla 0-10, jossa 0 = täysin eri meiltä ja 10 = täysin samaa mieltä. Vastanneista asiakkaistamme suosittelijoita (9-10) oli 69%, neutraaleja (7-8) 29% . Arvostelijoita oli 2% vastanneista (arvio alle 7). Voit tutustua tuloksiin tarkemmin tästä linkistä.

Asiakkaitamme eri aloilla