Yhtenäinen, valmentava johtaminen luo kestävän pohjan

Case DNA

”Esimiehemme arvostivat itse toteutettuja valmennuksia. Ne olivat kuin meidän ”Vain elämää -ohjelma”. Siellä luotettiin ja avauduttiin, näytettiin iloa ja surua. Mitä tehtiin valmennuksissa, jäi sinne. Mutta tulokset näkyvät arjessamme.” Marko Rissanen, henkilöstöjohtaja, DNA

DNA:lla uskotaan asiantuntijoiden valmentavaan johtamiseen. Perusta sille rakennettiin useamman vuoden yhteistyöllä Agenssin kanssa. Yhteinen matka koostui Agenssin & DNA:n rakentamasta, koko esimieskuntaa koskettaneesta esimiesvalmennuksesta sekä kuluttaja-asiakaspalvelulle Agenssin kahdessa vaiheessa toteuttamasta valmentavan johtajuuden valmennuksesta. Tulokset ovat näkyneet matkan varrella johtamisen yhtenäistymisessä ja palkinnoinkin todennetussa erinomaisessa henkilöstötyytyväisyydessä.

Numerojohtamisesta ihmisten johtamiseen

Agenssin kanssa läpivietyjä valmennuksia tehtiin kahtena kokonaisuutena. Ensimmäinen niistä oli DNA:n kuluttaja-asiakaspalvelun esimiehille toteutettu valmennussarja. Silloinen kuluttaja-asiakaspalvelun osastopäällikkö Mikko Virmasalo kuvaa lähtötilannetta: ”Lähdimme yhtenäistämään esimiestoimintaa. Meillä oli jo maantieteellisistäkin syistä hajanainen tapa toimia ja erilaisia näkemyksiä esimiestyöstä.” Liikkeelle lähdettiin vaiheittain. Suunnittelutyötä tehtiin pienellä porukalla ja yhdessä palvelupäälliköiden kanssa. Siitä laajennettiin 45 esimiehen kolmen lähipäivän valmennuksiin.

Valmennus toi suuntaviivat muutokselle

Virmasalo kertoo, että tavoitteena oli esimiehen roolin selkiytyminen työyhteisössä ja yhteistyön sujuvoituminen eri puolilla maata työskentelevien kesken. Hän arvostaa sitä, että valmennusta viilattiin ja parannettiin matkan varrellakin saadun palautteen pohjalta. Osastopäälliköt jättäytyivät pois valmennussessioista, millä vapautettiin keskustelua ja saatiin kulttuurimuutokseen vauhtia. ”Valmennuksen tuloksena meille syntyi yhteinen ymmärrys siitä, mitä on meille tavoitteenmukaista, oikeaa toimintaa. Tämä alkoi näkyä tehokkuudessa, laadussa ja myyntituloksissa”, Virmasalo kuvaa. Asiakasratkaisut yksikön tuloksilla on iso painoarvo koko DNA:n henkilöstötyytyväisyystuloksissa. Kehittämisen matkalla yksikön tulos Great Place to Work -indeksissä nousi peräti 12 prosenttiyksikköä. Agenssin toteuttamat valmennukset olivat yhtenä osana tätä tuloksellista kehittämiskokonaisuutta.

Mitä on valmentava johtaminen?

Virmasalo sanoo valmentavan johtamisen olevan ennen kaikkea kysymistä ja kuuntelemista, vain vähän vastaamista ja erityisen paljon oivalluttamista. Esimies on tavallaan fasilitaattori. ”Esimiehen pitäisi malttaa olla sanomatta miten pitäisi tehdä ja antaa tilaa. Kyse on tiettyjen raamien sisällä liikkumisesta ilman, että ohjaan tekemistä liikaa omassa päässäni. Alaisella voi olla ihan eri haasteet ja on vaarallista tehdä olettamia heittojen ja lukujen pohjalta”, hän päättää.

Erinomainen työpaikka on strateginen tavoite

Yksi DNA:n strategisista tavoitteista on olla erinomainen työpaikka. Yrityksen henkilöstöjohtaja Marko Rissanen kiersi itse yhdessä kahden sisäisen valmentajan kanssa vetämässä esimiesvalmennukset, joiden työskentelymalli oli kehitetty Agenssin kanssa. ”Olimme integroineet neljä ostettua yritystä ja tarvitsimme yhtenäisyyttä esimiestoimintaan. Lähdimme suunnittelemaan valmennusta, mutta teimme linjauksen, että teemme sen omin voimin. Rakensimme sisällön Agenssin kanssa; he toivat menetelmiä ja keinoja ja rakensimme yhdessä johtamisen periaatteet”, Rissanen kuvaa. Hän arvostaa myös sitä, että matkan varrella mallia kehitettiin saatujen kokemusten pohjalta.

”Kuin meidän Vain elämää”

Rissanen kertoo: ”Se oli äärimmäisen onnistunut valmennus. Esimiehet arvostivat, että valmennus oli meidän näköinen, ja siinä syntyi luottamuksen ilmapiiri. Kalvoja meillä ei ollut kuin kymmenkunta ison kuvan esittelyksi. Muuten jaoimme oppia, osaamista ja haasteita. Tilaisuudet olivat kuin meidän ”Vain elämää -ohjelma”. Siellä luotettiin ja avauduttiin, näytettiin iloa ja surua. Mitä tehtiin valmennuksissa, jäi sinne, mutta muutos alkoi näkyä arjessa.”

Matkalla ollaan

Rissasen mukaan DNA:n esimies on ennen kaikkea ihmisten kehittäjä, ja hänen tehtävänsä on saada ihmiset lentoon. Hän kertoo kehittymisen olevan jatkuva tie. Yrityksen tavoitteena on synnyttää valmentajia, ja tavoitteena on saada esimiehistä sertifioituja coacheja. Tulokset yhtenäisestä johtamisesta näkyvät kuitenkin jo nyt äärimmäisen pienenä vaihtuvuutena ja tyytyväisenä henkilöstönä.

Sanottua

"Valmennuksen tuloksena meille syntyi yhteinen ymmärrys siitä, mitä on meille tavoitteenmukaista, oikeaa toimintaa. Tämä alkoi näkyä tehokkuudessa, laadussa ja myyntituloksissa."

Mikko Virmasalo
Kuluttaja-asiakaspalvelun osastopäällikkö


DNA

DNA Oyj on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yhteydenpitoon, viihtymiseen ja työntekoon laadukkaita puhe-, data- ja tv-palveluita. DNA on Suomen suurin kaapelioperaattori ja johtava maksu-tv-toimija sekä kaapeli- että antenniverkossa. Yritysten osalta DNA näkee keskeisenä kasvualueena ajasta ja paikasta riippumattoman uuden työn, joka mahdollistuu älykkäillä päätelaitteilla, monipuolisilla viestintäpalveluilla ja nopeilla yhteyksillä. DNA:n liikevaihto vuonna 2017 oli 886 miljoonaa euroa ja liiketulos 124 miljoonaa euroa. DNA:lla on yli 3,9 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteän verkon liittymäasiakkuutta.

www.dna.fi

Tuloksia

Case Labroc →

”Fuusio on todella helppo mokata ja jälkeenpäin vaikea korjata. Koska tämä oli meille ensimmäinen yrityskauppa, näin olisi hyvinkin voinut käydä, mutta Agenssin tuella onnistuimme integraatiossa.” Toimitusjohtaja Leo Partanen, Labroc Oy

Case Kaito Insights →

”Asiantuntijaliiketoiminnassa ihmiset luovat arvon. HR-kumppanin kanssa työskentelyn pitää olla joustavaa, laadukasta ja luottamuksen alaista. Yhdessä Agenssin kanssa keskustellen löydämme kehitystä vaativat HR-asiat.” Toimitusjohtaja Saku Sell, Kaito Insights Oy

Case DNA →

”Esimiehemme arvostivat itse toteutettuja valmennuksia. Ne olivat kuin meidän ”Vain elämää -ohjelma”. Siellä luotettiin ja avauduttiin, näytettiin iloa ja surua. Mitä tehtiin valmennuksissa, jäi sinne. Mutta tulokset näkyvät arjessamme.” Marko Rissanen, henkilöstöjohtaja, DNA

Case Ulkoministeriö →

”Agenssin konsultit toivat meille metodin ja rakenteen vaikeiden kysymysten läpikäymiseen. He laittoivat muutosprosessin raameihin ja auttoivat – välillä myös patistivat – meidät näkemään sisältöasiat, joihin meidän piti itse löytää ratkaisut. Se oli aika täydellinen pari – Agenssi ja me.” Jouni Mölsä, Ulkoministeriön viestintäjohtaja

Case Efima →

” Agenssin kanssa toimiminen on ollut tavoitteellista ja ketterää ja ylittänyt odotuksemme. Agenssin kumppanuus HR-toiminnan kehittäjänä ja sparraajana on ollut juuri oikea valinta.” Tero Salminen, toimitusjohtaja, Efima.

Case ISS →

”Esimies ei voi katsoa poispäin, jos kohtaa vaikeuksia. Agenssin puheeksiottovalmennus on antanut esimiehillemme käytännön eväät ottaa asiat puheeksi riittävän aikaisessa vaiheessa rakentavalla tavalla.” Sirpa Huuskonen, henkilöstöjohtaja, ISS

Case Sito →

”Käsitellyt tilanteet eivät olleet keksittyjä eivätkä paperinmakuisia, vaan omia, oikeita tilanteita, isoja ja pieniä asioita. Saimme konkreettisia ratkaisumalleja, ja olemme tyytyväisiä.” Tapio Puurunen, toimitusjohtaja, SITO

Case Helsingin Tuomiokapituli →

”Yhteisömme kannalta oli tärkeää, että Agenssi loi turvallisuuden säikeen muutokseen. Saamani coaching taas oli älykästä, realistista, hyvällä tavalla lempeää mutta silti jämäkkää. Se ei ollut ideaalisilmälasien vaan reaalisilmälasien läpi katsomista.” Irja Askola, Helsingin hiippakunnan piispa