Kahden asiantuntijayrityksen yhdistyminen vei matkalle kohti ajatusjohtajuutta

Case Kaito Insights

”Asiantuntijaliiketoiminnassa ihmiset luovat arvon. HR-kumppanin kanssa työskentelyn pitää olla joustavaa, laadukasta ja luottamuksen alaista. Yhdessä Agenssin kanssa keskustellen löydämme kehitystä vaativat HR-asiat.” Toimitusjohtaja Saku Sell, Kaito Insights Oy

Vuonna 2019 kaksi tiedolla johtamiseen erikoistunutta yritystä, Bynfo ja Big Data Solutions yhdistyivät. Syntyi Kaito Insights Oy, data-analytiikan ajatusjohtajuutta tavoitteleva kasvuyritys. Fuusion muutospyörteissä Agenssi tuki Kaitoa uusien käytäntöjen rakentamisessa ja tärkeässä muutosviestinnässä. Ja kun Kaiton organisaatio- ja johtamismalleja alettiin muotoilla omiin tarpeisiin ja liiketoimintaan sopiviksi, Agenssi tuli tueksi valmentamaan asiantuntijoiden coaching-taitoja.

Jämäkkä ja luotettava tuki integraatiossa

Bynfon ja BDS:n fuusiossa yhdistyi kaksi hyvinkin erilaista, joskin samankokoista, parinkymmenen hengen organisaatiota. Integraatiossa pääfokus oli henkilöstössä, ja siinä pystyttiin hyödyntämään kummankin vahvuuksia. Selkeys ja hyvin mietitty viestintä olivat luonnollisesti tärkeitä. Agenssi kulki integraatiossa yrityksen vetäjien rinnalla, auttoi ymmärtämään henkilöstön reaktioita ja sparrasi viestinnässä. Lisäksi Agenssi tuki muutoksessa käytännön HR-asioissa esimerkiksi uudistamalla uuden organisaation työsopimukset. Kaiton toimitusjohtaja Saku Sell kuvasi saatua tukea jämäkäksi ja luotettavaksi. ”Yhteistyö Agenssin kanssa on ollut joustavaa, heidät saa helposti kiinni ja tukeen voi luottaa. Jämäkkyys on siellä”, hän sanoo.

Omannäköinen itseohjautuvuus kasvun tukena

Vuoden kuluttua yhdistymisestä Kaito kirkasti strategiaansa ja päätti kaventaa fokustaan. Lähdettiin panostamaan data-analytiikkaan ja tavoittelemaan ajatusjohtajan asemaa tässä kategoriassa. Uusissa liiketoimintatavoitteissa niin liikevaihto kuin henkilöstömäärä pyritään vähintään tuplaamaan. Tiukempi fokus tiedolla johtamiseen merkitsi myös asiantuntijoille uudenlaista osaamisprofiilia. Uudet tavoitteet veivät johdon pohtimaan, minkälaisella organisaatio- ja johtamismallilla muuttuva asiantuntijayritys pystyy saavuttamaan tavoitteensa – tietysti niin, että asiantuntijat viihtyvät ja kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä.

Kaitossa päädyttiin purkamaan silloinen Team Lead -organisaatio ja lähdettiin kohti itseohjautuvuutta. Perustaksi valikoitui Sosiokratia 3.0 -filosofia. Sen pohjalta alettiin rakentaa Kaiton näköistä organisaatiota. Johtamismalliksi päätettiin omaksua OKR-malli (Objectives and Key Results). Coaching nousi esiin keskusteluissa Agenssin kanssa, kun mietittiin, miten organisaatiota viedään ja valmennetaan kohti uudenlaista johtamista. ”Tarvitsimme coachien coachin – valmennusohjelman, jossa halukkaat ja kyvykkäät asiantuntijat oppivat kuuntelemaan valmennettaviensa tarpeita ja kysymään hyviä kysymyksiä. Näin syntyi Agenssin vetämä valmennusohjelma, joka on kestänyt jo yli vuoden ajan”, Sell kuvaa yhteistyön jatkumista.

Sparraava ja vaativa kumppani

Saku Sell näkee Agenssin muutosta sparraavana ja vaativana, jämäkkänä kumppanina. Muutos esimies-alais-suhteista valmennukseen ja itseohjautuvuuteen vaatii aktiivista työtä, ja Sell arvostaa Agenssin aktiivista otetta. Nyt Kaitoon on palkattu Culture Lead, joka ottaa vastuuta johtamisen jatkokehittämisestä. Silti Sell näkee Agenssin edelleen mukana kuvassa tukemassa muutosta. ”Yhdessä keskustellen löydämme HR-asiat, joita meidän pitää kehittää”, hän päättää.

Sanottua

"Agenssi kulki integraatiossa yrityksen vetäjien rinnalla, auttoi ymmärtämään henkilöstön reaktioita ja sparrasi viestinnässä."

Saku Sell
Toimitusjohtaja


Kaito Insights

Kaito Insights on datapohjaisen liiketoiminnan kumppani suurille suomalaisille ja pohjoismaalaisille yrityksille. Tavoitteemme on kasvaa Suomen suurimmaksi data-arkkitehtuurin, analytiikan ja tekoälyn asiantuntijaksi. Kaiton asiakkaita ovat suurimmat suomalaisyritykset teollisuudessa, päivittäiskaupassa, energia-alalla ja tukkukaupassa. Kaiton visio ja arvolupaus on ”Annamme tiedolle merkityksen”.

www.kaito.fi

Tuloksia

Case Labroc →

”Fuusio on todella helppo mokata ja jälkeenpäin vaikea korjata. Koska tämä oli meille ensimmäinen yrityskauppa, näin olisi hyvinkin voinut käydä, mutta Agenssin tuella onnistuimme integraatiossa.” Toimitusjohtaja Leo Partanen, Labroc Oy

Case Kaito Insights →

”Asiantuntijaliiketoiminnassa ihmiset luovat arvon. HR-kumppanin kanssa työskentelyn pitää olla joustavaa, laadukasta ja luottamuksen alaista. Yhdessä Agenssin kanssa keskustellen löydämme kehitystä vaativat HR-asiat.” Toimitusjohtaja Saku Sell, Kaito Insights Oy

Case DNA →

”Esimiehemme arvostivat itse toteutettuja valmennuksia. Ne olivat kuin meidän ”Vain elämää -ohjelma”. Siellä luotettiin ja avauduttiin, näytettiin iloa ja surua. Mitä tehtiin valmennuksissa, jäi sinne. Mutta tulokset näkyvät arjessamme.” Marko Rissanen, henkilöstöjohtaja, DNA

Case Ulkoministeriö →

”Agenssin konsultit toivat meille metodin ja rakenteen vaikeiden kysymysten läpikäymiseen. He laittoivat muutosprosessin raameihin ja auttoivat – välillä myös patistivat – meidät näkemään sisältöasiat, joihin meidän piti itse löytää ratkaisut. Se oli aika täydellinen pari – Agenssi ja me.” Jouni Mölsä, Ulkoministeriön viestintäjohtaja

Case Efima →

” Agenssin kanssa toimiminen on ollut tavoitteellista ja ketterää ja ylittänyt odotuksemme. Agenssin kumppanuus HR-toiminnan kehittäjänä ja sparraajana on ollut juuri oikea valinta.” Tero Salminen, toimitusjohtaja, Efima.

Case ISS →

”Esimies ei voi katsoa poispäin, jos kohtaa vaikeuksia. Agenssin puheeksiottovalmennus on antanut esimiehillemme käytännön eväät ottaa asiat puheeksi riittävän aikaisessa vaiheessa rakentavalla tavalla.” Sirpa Huuskonen, henkilöstöjohtaja, ISS

Case Sito →

”Käsitellyt tilanteet eivät olleet keksittyjä eivätkä paperinmakuisia, vaan omia, oikeita tilanteita, isoja ja pieniä asioita. Saimme konkreettisia ratkaisumalleja, ja olemme tyytyväisiä.” Tapio Puurunen, toimitusjohtaja, SITO

Case Helsingin Tuomiokapituli →

”Yhteisömme kannalta oli tärkeää, että Agenssi loi turvallisuuden säikeen muutokseen. Saamani coaching taas oli älykästä, realistista, hyvällä tavalla lempeää mutta silti jämäkkää. Se ei ollut ideaalisilmälasien vaan reaalisilmälasien läpi katsomista.” Irja Askola, Helsingin hiippakunnan piispa