Henkilöstöjohtaminen on kasvuyrityksen kilpailuvaltti

Case Efima

” Agenssin kanssa toimiminen on ollut tavoitteellista ja ketterää ja ylittänyt odotuksemme. Agenssin kumppanuus HR-toiminnan kehittäjänä ja sparraajana on ollut juuri oikea valinta.” Tero Salminen, toimitusjohtaja, Efima.

Suomen nopeimmin kasvavia palveluyrityksiä

Efima on Suomen nopeimmin kasvavia palveluyrityksiä, joka tuottaa taloushallinnon järjestelmä-, ulkoistus- ja konsultointipalveluja keskisuurille ja suurille yrityksille. Vuonna 2009 perustetun yrityksen menestys nojaa vankkaan osaamiseen ja ylivoimaiseen asiakaspalveluun. Siksi Efima haluaa palkata parhaita osaajia ja olla heille erinomainen työnantaja.

Jo kasvun ensimmäisillä kehityskynnyksillä Efima halusi varmistaa, että henkilöstöasiat tulevat alusta asti kunnolla hoidetuiksi. Proaktiivisuudella pyrittiin varmistamaan, että yhtiö onnistuu rekrytoinneissaan, eikä henkilöstön puutteesta tule kasvun jarru. Efima valitsi Agenssin kumppanikseen henkilöstöasioiden kehittämiseen. Yhdessä henkilöstön kanssa laaditun henkilöstöstrategian pohjalta tehtyä toimenpidesuunnitelmaa on jo lähdetty toteuttamaan.

Kartoitus – strategia – toimenpiteet

Ensi töikseen Agenssin konsultti toteutti Efimassa henkilöstöjohtamisen kartoituksen. Siinä haastateltiin niin johtoa kuin muutakin henkilöstöä ja tutustuttiin jo olemassa olleisiin käytäntöihin. Kartoituksen tuloksena Agenssin konsultti esitti joukon kehityssuosituksia, jotka sitten yhdessä priorisoitiin. Kartoituksen ja suositusten pohjalta laadittiin Efiman henkilöstöstrategia ja suunnitelma erilaisten HR-prosessien ja käytäntöjen luomiseksi, kehittämiseksi ja dokumentoimiseksi. Henkilöstö osallistui vahvasti tähän työhön. Kasvun tueksi rekrytointi- ja perehdytyskäytännöt luotiin ensimmäisinä. Niiden ansiosta Efima on onnistunut rekrytoinneissaan, ja uudet työntekijät ovat päässeet nopeasti talon tavoille. Keväällä 2012 aloittaneet Annika Kotilainen ja Vesa-Pekka Laakso kertovat arvostaneensa erityisesti perehdytyksen henkilökohtaisuutta ja kattavuutta.

Kevään 2012 aikana käynnistettiin myös uuden mallin mukaiset kehityskeskustelut, joissa pohdittiin erityisesti jokaisen työntekijän omaa kehttymistä ja kouluttautumista. Työnteon perusasiat, kuten työaika- ja etätyökäytännöt on myös määritelty. Lisäksi huomiota on kiinnitetty tiedonkulun organisointiin. Tärkeät koko yritystä koskevat asiat käsitellään kuukausiinfoissa ja vapaamuotoisemmissa perjantaipalavereissa. Työntekijöillä on päivittäisen kanssakäymisen lisäksi mahdollisuus keskustella esimiehensä kanssa omaan työhönsä liittyvistä asioista kuukausittaisissa ”one to one”-keskusteluissa. Työnantajamielikuvan kehittämiseksi on tehty yhdessä markkinoinnin kanssa suunnitelma, jossa hyödynnettiin henkilöstölle tehdyn kyselyn tuloksia ja uusien työntekijöiden työhöntulohaastatteluita.

Paras HR-osaaminen kasvuyrityksen käyttöön

Efima uskoo joustavuuteen ja erilaisia organisointimalleja yhdistelevään toimintaan nykyaikaisen taloushallinnon organisoinnissa. Siksi oli luontevaa hankkia kokemusta ja osaamista myös oman yrityksen HR-toimintoon kumppanuuden avulla. Jos yritys haluaa olla alansa paras työnantaja, ei puolinainen tekeminen riitä. Kasvuyrityksen johdon aika kuluu liiketoiminnan kehittämisessä, ja siksi ammattilaisen käyttäminen HR-toiminnon käynnistämisessä on hyvä ratkaisu. ”Esimiestyötä ei kuitenkaan voi ulkoistaa”, sanoo Efiman toimitusjohtaja Tero Salminen. ”Agenssin kumppanuus HR-toiminnan kehittäjänä ja sparraajana on ollut juuri oikea valinta.” Yhteistyö jatkuu tiiviisti ja laajenee esimerkiksi valmennuksiin.

Sanottua

"Agenssin konsultin yrittäjämäinen ja aktiivinen ote sopii meille. Pidän siitä, miten hän on avoimesti haastanut meitä ideoinnissa, ja miten hän sitoutuu tavoitteisiin. Raikasta toimintaa!"

Antti Kosunen
johtaja


"Kun tulimme taloon, tuntui, että kaikki uuden työntekijän mieleen tulevat asiat oli mietitty, ja ne käytiin läpi kasvotusten. Eniten arvostamme henkilöstöhallinnon ’henkilökohtaisuutta’ ja kaikkien mukaan ottamista."

Annika Kotilainen ja Vesa-Pekka Laakso
Efimalaisia


Efima

Efima kehittää suurten ja keskisuurten yritysten taloushallintoa ja liiketoimintaprosesseja. Tarkoituksenmukaiset ratkaisut rakennetaan asiakkaan liiketoimintatavoitteiden pohjalta vahvalla taloushallinnon prosessi- ja järjestelmäosaamisella sekä yli kymmenen vuoden kokemuksella pilvipalveluista ja sähköisestä taloushallinnosta. Efiman valikoimaan kuuluvat konsultointi, ulkoistus ja pilvipalveluina tarjottavat ohjelmistot.

www.efima.com

Tuloksia

Case Labroc →

”Fuusio on todella helppo mokata ja jälkeenpäin vaikea korjata. Koska tämä oli meille ensimmäinen yrityskauppa, näin olisi hyvinkin voinut käydä, mutta Agenssin tuella onnistuimme integraatiossa.” Toimitusjohtaja Leo Partanen, Labroc Oy

Case Kaito Insights →

”Asiantuntijaliiketoiminnassa ihmiset luovat arvon. HR-kumppanin kanssa työskentelyn pitää olla joustavaa, laadukasta ja luottamuksen alaista. Yhdessä Agenssin kanssa keskustellen löydämme kehitystä vaativat HR-asiat.” Toimitusjohtaja Saku Sell, Kaito Insights Oy

Case DNA →

”Esimiehemme arvostivat itse toteutettuja valmennuksia. Ne olivat kuin meidän ”Vain elämää -ohjelma”. Siellä luotettiin ja avauduttiin, näytettiin iloa ja surua. Mitä tehtiin valmennuksissa, jäi sinne. Mutta tulokset näkyvät arjessamme.” Marko Rissanen, henkilöstöjohtaja, DNA

Case Ulkoministeriö →

”Agenssin konsultit toivat meille metodin ja rakenteen vaikeiden kysymysten läpikäymiseen. He laittoivat muutosprosessin raameihin ja auttoivat – välillä myös patistivat – meidät näkemään sisältöasiat, joihin meidän piti itse löytää ratkaisut. Se oli aika täydellinen pari – Agenssi ja me.” Jouni Mölsä, Ulkoministeriön viestintäjohtaja

Case Efima →

” Agenssin kanssa toimiminen on ollut tavoitteellista ja ketterää ja ylittänyt odotuksemme. Agenssin kumppanuus HR-toiminnan kehittäjänä ja sparraajana on ollut juuri oikea valinta.” Tero Salminen, toimitusjohtaja, Efima.

Case ISS →

”Esimies ei voi katsoa poispäin, jos kohtaa vaikeuksia. Agenssin puheeksiottovalmennus on antanut esimiehillemme käytännön eväät ottaa asiat puheeksi riittävän aikaisessa vaiheessa rakentavalla tavalla.” Sirpa Huuskonen, henkilöstöjohtaja, ISS

Case Sito →

”Käsitellyt tilanteet eivät olleet keksittyjä eivätkä paperinmakuisia, vaan omia, oikeita tilanteita, isoja ja pieniä asioita. Saimme konkreettisia ratkaisumalleja, ja olemme tyytyväisiä.” Tapio Puurunen, toimitusjohtaja, SITO

Case Helsingin Tuomiokapituli →

”Yhteisömme kannalta oli tärkeää, että Agenssi loi turvallisuuden säikeen muutokseen. Saamani coaching taas oli älykästä, realistista, hyvällä tavalla lempeää mutta silti jämäkkää. Se ei ollut ideaalisilmälasien vaan reaalisilmälasien läpi katsomista.” Irja Askola, Helsingin hiippakunnan piispa