Katse kohti tulevaisuutta – tukena vahva arvopohja ja johtajuus

Case Helsingin Tuomiokapituli

”Yhteisömme kannalta oli tärkeää, että Agenssi loi turvallisuuden säikeen muutokseen. Saamani coaching taas oli älykästä, realistista, hyvällä tavalla lempeää mutta silti jämäkkää. Se ei ollut ideaalisilmälasien vaan reaalisilmälasien läpi katsomista.” Irja Askola, Helsingin hiippakunnan piispa

Tuomiokapituli on Suomen vanhin hallintovirasto, jonka historia ulottuu 1200-luvulle asti. Sen tehtävänä on hoitaa hiippakunnan hallintoa ja toimintaa. Piispan johtama tuomiokapituli tukee hiippakunnan seurakuntia ja niiden henkilöstöä seurakunnan perustehtävän toteuttamisessa. Se myös edustaa Suomen evankelisluterilaista kirkkoa alueellaan. Helsingin hiippakuntaan kuuluu 33 seurakuntaa, ja sen alueella asuu yli kymmenesosa kaikista suomalaisista. Hiippakunnan piispana ja siis myös tuomiokapitulin johtajana on syksystä 2010 toiminut Irja Askola.

Johdon coaching

Agenssi on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Helsingin tuomiokapitulin kanssa. Kun Irja Askola aloitti uutena piispana ja esimiehenä, hän halusi ”varmistaa seuraavan luvun hyvin alkaneelle jatkokertomukselle”. Muutostilanteessa käytiin läpi tuomiokapitulin arvopohjaa ja kehitettiin johtoryhmän työskentelyä. Askola sanoo Agenssin tuoneen jatkuvuutta uuden emännän astuessa taloon. Erityisen arvokkaana hän pitää itse saamaansa coachingia, joka tuki häntä uuden roolin pohtimisessa ja oman ammattiprofiilin määrittämisessä. Pohja tulevaisuuteen suuntautuvalle toiminnalle on nyt vahva.

Johtoryhmän valmennus: Muutos on mahdollisuus

Piispa Askola katsoo tulevaisuuteen ja pitää toimintaympäristön muutosta kiinnostavana. Kirkon toiminnassa osana kansalaisyhteiskuntaa muutoksen tunnistaminen ja hyväksyminen onkin tärkeää. Muutoksessa toimimisessa asiantuntijaorganisaatiota auttavat yhteisesti sovitut ja tulkitut arvot. Agenssi oli toiminut tuomiokapitulin työyhteisön kumppanina jo piispa Eero Huovisen aikana. Uusi piispa Askola sai hyvät suositukset sekä häneltä että työyhteisön jäseniltä. Siksi hän halusi ”varmistaa jatkokertomuksen” Agenssin kanssa, ja yhteistyöstä haettiin tukea murrosvaiheeseen, jonka uusi johtajuus toi. Piispan lisäksi johtoryhmään ka koko työyhteisöön tuli muitakin uusia henkilöitä. Johtoryhmän ja koko työyhteisön yhteinen arvopohja päivitettiin osallistavalla prosessilla. ”Kävimme läpi demokratian ja hierarkian suhdetta ja halusimme muuttaa toimintakulttuuria avoimemmaksi”, Askola kertoo. Hän kuvaa, kuinka kollegoiden työskentely arvojen parissa Agenssin konsultin tukemana voimaannutti ja tuki myös häntä omassa johtajuudessaan. ”Johtoryhmän vahvistamisessa konkreettisuus ja realismi toimivat hyvin. Mieleeni tulee hetkiä, jolloin työyhteisö selvästi koki helpotusta. Se vahvisti yhtenäisyyttämme”, hän sanoo.

Oman johtajuuden vahvistuminen

Irja Askola tuli Helsingin piispaksi 14 vuotta hyvinkin näkyvänä piispana olleen Eero Huovisen jälkeen. Askola tietää olevansa omanlaisensa johtaja, joka ”ei edes yritä astua edeltäjänsä suuriin saappaisiin vaan kulkee ihan omilla korkokengillään”. Silti uusi, julkinen ja vastuullinen asema pisti miettimään monia asioita. Siinä häntä tuki Agenssin antama yksilöcoaching. ”Sain rauhassa pohtia omaa rooliani. Hienolla tavalla konsultti piirsi kanssani ammatillista profiiliani, mikä sopi hyvin tällaiselle visuaaliselle ihmiselle. Saamani sparraus oli älykästä, mutta realistista, hyvällä tavalla lempeää, mutta samalla jämäkkää. Työstimme myös ajankäyttöäni, mikä on työni kannalta olennaista”, Askola kertoo.

Yhteistyö Agenssin kanssa jatkuu monipuolisena. Piispan ja tuomiokapitulin toimistosihteerien coaching jatkuu, ja vuosittain järjestetään työyhteisöpäivä. Tuomiokapituli ja myös hiippakunnan muutamat seurakunnat kääntyvät Agenssin puoleen, kun tarvitsevat tukea henkilöstöjohtamiseensa.

Sanottua

"Johtoryhmän vahvistamisessa konkreettisuus ja realismi toimivat hyvin. Mieleeni tulee hetkiä, jolloin työyhteisö selvästi koki helpotusta."

Irja Askola
piispa


Helsingin Tuomiokapituli

Helsingin tuomiokapituli Helsingin hiippakunta on maamme yhdeksästä hiippakunnasta toiseksi nuorin, perustettu vuonna 1959. Pinta-alaltaan hiippakunta on vain vähän yli yhden prosentin (1%) koko maan pinta-alasta, mutta alueella asuu yli kymmenesosa kaikista suomalaisista. Hiippakunnan seurakuntien jäsenmäärä on 530 907 (31.12.2009) Hiippakuntaan kuuluu 33 seurakuntaa. Yli 90 % seurakuntien jäsenistä kuuluu suuriin kaupunkiseurakuntiin.

www.helsinginhiippakunta.evl.fi

Tuloksia

Case Labroc →

”Fuusio on todella helppo mokata ja jälkeenpäin vaikea korjata. Koska tämä oli meille ensimmäinen yrityskauppa, näin olisi hyvinkin voinut käydä, mutta Agenssin tuella onnistuimme integraatiossa.” Toimitusjohtaja Leo Partanen, Labroc Oy

Case Kaito Insights →

”Asiantuntijaliiketoiminnassa ihmiset luovat arvon. HR-kumppanin kanssa työskentelyn pitää olla joustavaa, laadukasta ja luottamuksen alaista. Yhdessä Agenssin kanssa keskustellen löydämme kehitystä vaativat HR-asiat.” Toimitusjohtaja Saku Sell, Kaito Insights Oy

Case DNA →

”Esimiehemme arvostivat itse toteutettuja valmennuksia. Ne olivat kuin meidän ”Vain elämää -ohjelma”. Siellä luotettiin ja avauduttiin, näytettiin iloa ja surua. Mitä tehtiin valmennuksissa, jäi sinne. Mutta tulokset näkyvät arjessamme.” Marko Rissanen, henkilöstöjohtaja, DNA

Case Ulkoministeriö →

”Agenssin konsultit toivat meille metodin ja rakenteen vaikeiden kysymysten läpikäymiseen. He laittoivat muutosprosessin raameihin ja auttoivat – välillä myös patistivat – meidät näkemään sisältöasiat, joihin meidän piti itse löytää ratkaisut. Se oli aika täydellinen pari – Agenssi ja me.” Jouni Mölsä, Ulkoministeriön viestintäjohtaja

Case Efima →

” Agenssin kanssa toimiminen on ollut tavoitteellista ja ketterää ja ylittänyt odotuksemme. Agenssin kumppanuus HR-toiminnan kehittäjänä ja sparraajana on ollut juuri oikea valinta.” Tero Salminen, toimitusjohtaja, Efima.

Case ISS →

”Esimies ei voi katsoa poispäin, jos kohtaa vaikeuksia. Agenssin puheeksiottovalmennus on antanut esimiehillemme käytännön eväät ottaa asiat puheeksi riittävän aikaisessa vaiheessa rakentavalla tavalla.” Sirpa Huuskonen, henkilöstöjohtaja, ISS

Case Sito →

”Käsitellyt tilanteet eivät olleet keksittyjä eivätkä paperinmakuisia, vaan omia, oikeita tilanteita, isoja ja pieniä asioita. Saimme konkreettisia ratkaisumalleja, ja olemme tyytyväisiä.” Tapio Puurunen, toimitusjohtaja, SITO

Case Helsingin Tuomiokapituli →

”Yhteisömme kannalta oli tärkeää, että Agenssi loi turvallisuuden säikeen muutokseen. Saamani coaching taas oli älykästä, realistista, hyvällä tavalla lempeää mutta silti jämäkkää. Se ei ollut ideaalisilmälasien vaan reaalisilmälasien läpi katsomista.” Irja Askola, Helsingin hiippakunnan piispa