Valmennus rohkaisee ottamaan asiat puheeksi

Case ISS

”Esimies ei voi katsoa poispäin, jos kohtaa vaikeuksia. Agenssin puheeksiottovalmennus on antanut esimiehillemme käytännön eväät ottaa asiat puheeksi riittävän aikaisessa vaiheessa rakentavalla tavalla.” Sirpa Huuskonen, henkilöstöjohtaja, ISS

ISS Palvelut on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Henkilökuntaa on noin 12 000. Heistä yli 500 toimii palveluesimiehinä ja tiiminvetäjinä.

Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi

Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi ovat ISS:lle tärkeitä asioita. Varhaisen tuen malli on esimiestyössä keskeistä. Kun vaikeuksiin ja poikkeamiin puututaan varhaisessa vaiheessa, niihin löydetään yleensä ratkaisu, joka on eduksi sekä työntekijälle että työnantajalle. Agenssi on jo vuodesta 2007 valmentanut ISS:n esimiehiä puheeksiottamisen taidoissa. Valmennuksia on järjestetty kymmeniä eri puolilla Suomea, ja niiden hyödyt ovat olleet ilmeiset.

Varhaisen tuen mallilla konkreettisia hyötyjä

Palvelualalla esimiestyön laadulla on suuri merkitys. ISS Palveluiden henkilöstöjohtajan Sirpa Huuskosen sanoin esimiehen pitää tuntea omat joukkonsa. Tärkeä osa ISS:n johtamisfilosofiaa on ns. varhaisen tuen malli. ISS:llä puheeksiottamisen aiheita voivat olla esimerkiksi laiminlyönnit suojainten käyttämisessä tai työn laadussa. Lisääntyneet sairauspoissaolot tai muuttunut käyttäytyminen voivat kertoa, että työntekijällä ei ole kaikki hyvin. Esimiehen velvollisuutena on havaita tällaiset oireet ja ottaa vaikeatkin asiat esiin aikaisessa vaiheessa. ”Taustalla voi olla mitä tahansa. Tärkeintä on ottaa asia puheeksi ja kuulla työntekijää. Näin voimme aloittaa ratkaisun etsimisen, kun ensin tiedämme, mistä on kyse. Esimiehinä emme voi olettaa asioita, emmekä katsoa poispäin”, painottaa Huuskonen. Agenssin pitämät puheeksiottovalmennukset ovat olennainen osa ISS:n esimiesvalmennusta. Ne on tarkoitettu kaikille esimiesasemassa oleville. Valmennukset aloitettiin, kun huomattiin, että puheeksiottaminen on taito, jota pitää harjoitella käytännössä. ”Varhaisen tuen mallimme käynnistyy puheeksiottamisella, ja siitä on tullut osa johtamiskulttuuriamme”, kertoo työterveyspäällikkö Anne Tallgrén. ”Puheeksiotto on välittämistä. Se tuo avun monenlaisiin tilanteisiin. Joskus se herättää työntekijän huomaamaan, että asioihin puututaan, ja se riittää muutokseen.”, hän sanoo.

Tavoitteena rakentava keskustelu Asioiden ottaminen puheeksi aikaisessa vaiheessa on lähtölaukaus korjaaville toimenpiteille. Jatkotoimenpiteet voivat olla työterveydenhoidollisia, tai ne voivat johtaa työtapojen tai -olosuhteiden korjaamiseen. Asioihin puuttuminen on tärkeää myös siksi, että ei-toivottu toiminta tai käyttäytyminen ei ala levitä organisaatiossa. Keskustelu pitää osata hoitaa niin, että keskusteluyhteys alaisen kanssa säilyy tapaamisen jälkeenkin. Tavoitteena on aina rakentavaan lopputulokseen pääseminen. Näitä taitoja ISS:ssä kehitetään jatkossakin Agenssin tuella.

Sanottua

"Agenssin valmentajat ovat koko yhteistyömme ajan saaneet erittäin hyvää palautetta. He puhuvat meidän kieltämme. Valmennus on käytännönläheistä, tarkoituksenmukaista ja hyödyllistä."

Anne Tallgrén
työterveyspäällikkö


ISS

ISS Palvelut on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Tuotamme henkilöstövaltaisia tukipalveluita yksityisille yrityksille ja yhteisöille sekä julkiselle sektorille. Luomme toiminnallamme toiminnallista ja taloudellista arvoa asiakkaidemme liiketoimintaan. Vuonna 2011 ISS Palveluiden liikevaihto oli 558 miljoonaa euroa ja henkilökuntaa noin 12 000. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 50 maassa.

www.iss.fi

Tuloksia

Case Labroc →

”Fuusio on todella helppo mokata ja jälkeenpäin vaikea korjata. Koska tämä oli meille ensimmäinen yrityskauppa, näin olisi hyvinkin voinut käydä, mutta Agenssin tuella onnistuimme integraatiossa.” Toimitusjohtaja Leo Partanen, Labroc Oy

Case Kaito Insights →

”Asiantuntijaliiketoiminnassa ihmiset luovat arvon. HR-kumppanin kanssa työskentelyn pitää olla joustavaa, laadukasta ja luottamuksen alaista. Yhdessä Agenssin kanssa keskustellen löydämme kehitystä vaativat HR-asiat.” Toimitusjohtaja Saku Sell, Kaito Insights Oy

Case DNA →

”Esimiehemme arvostivat itse toteutettuja valmennuksia. Ne olivat kuin meidän ”Vain elämää -ohjelma”. Siellä luotettiin ja avauduttiin, näytettiin iloa ja surua. Mitä tehtiin valmennuksissa, jäi sinne. Mutta tulokset näkyvät arjessamme.” Marko Rissanen, henkilöstöjohtaja, DNA

Case Ulkoministeriö →

”Agenssin konsultit toivat meille metodin ja rakenteen vaikeiden kysymysten läpikäymiseen. He laittoivat muutosprosessin raameihin ja auttoivat – välillä myös patistivat – meidät näkemään sisältöasiat, joihin meidän piti itse löytää ratkaisut. Se oli aika täydellinen pari – Agenssi ja me.” Jouni Mölsä, Ulkoministeriön viestintäjohtaja

Case Efima →

” Agenssin kanssa toimiminen on ollut tavoitteellista ja ketterää ja ylittänyt odotuksemme. Agenssin kumppanuus HR-toiminnan kehittäjänä ja sparraajana on ollut juuri oikea valinta.” Tero Salminen, toimitusjohtaja, Efima.

Case ISS →

”Esimies ei voi katsoa poispäin, jos kohtaa vaikeuksia. Agenssin puheeksiottovalmennus on antanut esimiehillemme käytännön eväät ottaa asiat puheeksi riittävän aikaisessa vaiheessa rakentavalla tavalla.” Sirpa Huuskonen, henkilöstöjohtaja, ISS

Case Sito →

”Käsitellyt tilanteet eivät olleet keksittyjä eivätkä paperinmakuisia, vaan omia, oikeita tilanteita, isoja ja pieniä asioita. Saimme konkreettisia ratkaisumalleja, ja olemme tyytyväisiä.” Tapio Puurunen, toimitusjohtaja, SITO

Case Helsingin Tuomiokapituli →

”Yhteisömme kannalta oli tärkeää, että Agenssi loi turvallisuuden säikeen muutokseen. Saamani coaching taas oli älykästä, realistista, hyvällä tavalla lempeää mutta silti jämäkkää. Se ei ollut ideaalisilmälasien vaan reaalisilmälasien läpi katsomista.” Irja Askola, Helsingin hiippakunnan piispa