Esimiesvalmennuksen parhaat toimintamallit tarttuivat vaatteisiin

Case Sito

”Käsitellyt tilanteet eivät olleet keksittyjä eivätkä paperinmakuisia, vaan omia, oikeita tilanteita, isoja ja pieniä asioita. Saimme konkreettisia ratkaisumalleja, ja olemme tyytyväisiä.” Tapio Puurunen, toimitusjohtaja, SITO

Esimiesvalmennus

Sito tarjoaa infran, liikenteen ja ympäristön suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja. Yritys on jo yli kymmenen vuoden ajan kasvanut kovalla vauhdilla, ja henkilöstön kasvu 90:stä neljään sataan on merkinnyt isoja muutoksia. Työntekijöiden taustakoulutus on monipuolistunut, naisten osuus on noussut puoleen, ja henkilöstön keski-ikä on laskenut. Kasvuun liittyviä kehityskynnyksiä on ylitetty mm. systemaattisella johtamisen, järjestelmien ja toimialajaon kehittämisellä sekä uusilla tehtävillä ja toimenkuvilla. Onnistumisesta kertoo erittäin hyvällä tasolla oleva henkilöstötyytyväisyys. Sito haluaakin olla infra-alan paras työnantaja, ja johtamisen kehittäminen on strateginen kehitysalue. Osana sitä Sito järjesti esimiehilleen mittavan coaching-ohjelman, jossa 45 esimiestä osallistui noin vuoden kestäneeseen valmennusprosessiin. Valmentajina toimi neljä kokenutta agenssilaista. Coaching perustui osallistujien valitsemiin aitoihin johtamistilanteisiin. Prosessissa opittu tapa käydä läpi johtamiseen liittyviä kysymyksiä on jatkunut johtoryhmätyöskentelyn hyväksi todettuna käytäntönä.

Sitoutuminen johtamisen kehittämiseen

Sitossa johtamisen kehittäminen on osa jatkuvaa henkilöstötyötä, ja sitä tehdään, vaikka johtamisessa ei varsinaisia ongelmia olisikaan havaittu. Yrityksessä pyritään tarjoamaan erilaisia, vaihtoehtoisia urapolkuja, jotta työntekijöillä olisi monta tietä edetä. Tällä lailla esimiestoimintaan saadaan siitä aidosti kiinnostuneet. Esimieskunta on heterogeeninen, ja joukossa on nuoria, tuoreita esimiehiä, erittäin kokeneita ja myös talon ulkopuolelta tulleita. Niinpä yksi esimiesvalmennuksen tavoite on ollut porukan yhteen hitsaaminen ja toisilta oppiminen.

Agenssin toteuttamaan vuoden kestäneeseen coaching-prosessiin osallistui 45 esimiestä. Valmennusryhmät, joita oli kahdeksan, ovat myös ”tosielämässä” toimialojen tai alueiden johtoryhmiä. Coachingtapaamisia järjestettiin kahdeksan. Kuhunkin tapahtumaan yksi ryhmän jäsenistä valmisteli omakohtaisen johtamistilanteen valmennuksen aiheeksi. Käsitellyt asiat olivat siis konkreettisia arjen tilanteita, jolloin saatu hyöty oli kaksijakoinen. Esittelijä sai tilanteeseensa työkalut ja ratkaisumalleja, ja kaikki oppivat aiheesta vastaisen varalle myös toisiltaan.

Asiantuntijajohtajan ahaa-elämys

Valmennusprosessin aikana organisaatiossa nousi esiin monenlaisia johtamiseen liittyviä kysymyksiä. Henkilöstöpäällikkö Tellervo Aaltonen kertoo, että esimiehet rohkaistuivat ottamaan käsiteltäviksi asioita, jotka olivat saattaneet muhia pitkäänkin. Coaching antoi eväät selvittää ennen hankalalta tuntuneita tilanteita. ”Arvioin, että saimme ratkaisumallin n. 80%:in käsitellyistä tilanteista”, sanoo yhtiön varatoimitusjohtaja Tapio Puurunen.

Jatkoa ajatellen valmiudet ratkoa erilaisia johtamistilanteita paranivat huomattavasti. Esimiehet saivat lisää rohkeutta johtamiseensa. Puurunen huomasi myös, että esimiehet, jotka ovat omalla alallaan vahvoja asiantuntijoita, kokivat ahaa-elämyksen johtamisesta. He huomasivat, että kaikkiin tilanteisiin ei ehkä löydykään valmista ratkaisumallia, mutta että paneutumalla ja maalaisjärkeä käyttämällä monista inhimillisesti monisyisistäkin tilanteista selviää. Niinikään osallistujat huomasivat, etteivät ole yksin haasteidensa kanssa. Esimieskollega oli ehkä aiemmin ratkonut samankaltaista tilannetta ja oppinut siitä. Onnistumisten jakaminen ja keskinäinen sparraus olivat tärkeitä oppeja.

Agenssi toimii jatkossakin Siton kumppanina johtamisen kehittämisessä. Käytännössä se voi olla tiimien tai johtoryhmien kehittämistä, konsultaatiotapaamisia tai yksilöcoachingia. Kun esimies voi jatkaa yhteistyötä jo tutuksi tulleen agenssilaisen kanssa, päästään tuloksiin nopeasti ja tehokkaasti.

Sanottua

"Esimiesten valmiudet ratkaista hankaliakin tilanteita ovat nyt paremmat, kun muistijälki onnistumisesta on olemassa."

Tellervo Aaltonen
henkilöstöpäällikkö


Sito

Sito on infra-alan ja tietotekniikan palveluyritys, jonka palvelut kattavat infran koko suunnitteluketjun sekä rakennuttamisen ja ylläpidon konsultoinnin. Asiakkaidemme palveluksessa on lähes 400 asiantuntijaa. Hyvästä paras -visiomme kulminoituu kolmeen strategiseen tavoitteeseen: paras työpaikka, osaavin toimittajaja kannattavin yritys.

www.sito.fi

Tuloksia

Case Labroc →

”Fuusio on todella helppo mokata ja jälkeenpäin vaikea korjata. Koska tämä oli meille ensimmäinen yrityskauppa, näin olisi hyvinkin voinut käydä, mutta Agenssin tuella onnistuimme integraatiossa.” Toimitusjohtaja Leo Partanen, Labroc Oy

Case Kaito Insights →

”Asiantuntijaliiketoiminnassa ihmiset luovat arvon. HR-kumppanin kanssa työskentelyn pitää olla joustavaa, laadukasta ja luottamuksen alaista. Yhdessä Agenssin kanssa keskustellen löydämme kehitystä vaativat HR-asiat.” Toimitusjohtaja Saku Sell, Kaito Insights Oy

Case DNA →

”Esimiehemme arvostivat itse toteutettuja valmennuksia. Ne olivat kuin meidän ”Vain elämää -ohjelma”. Siellä luotettiin ja avauduttiin, näytettiin iloa ja surua. Mitä tehtiin valmennuksissa, jäi sinne. Mutta tulokset näkyvät arjessamme.” Marko Rissanen, henkilöstöjohtaja, DNA

Case Ulkoministeriö →

”Agenssin konsultit toivat meille metodin ja rakenteen vaikeiden kysymysten läpikäymiseen. He laittoivat muutosprosessin raameihin ja auttoivat – välillä myös patistivat – meidät näkemään sisältöasiat, joihin meidän piti itse löytää ratkaisut. Se oli aika täydellinen pari – Agenssi ja me.” Jouni Mölsä, Ulkoministeriön viestintäjohtaja

Case Efima →

” Agenssin kanssa toimiminen on ollut tavoitteellista ja ketterää ja ylittänyt odotuksemme. Agenssin kumppanuus HR-toiminnan kehittäjänä ja sparraajana on ollut juuri oikea valinta.” Tero Salminen, toimitusjohtaja, Efima.

Case ISS →

”Esimies ei voi katsoa poispäin, jos kohtaa vaikeuksia. Agenssin puheeksiottovalmennus on antanut esimiehillemme käytännön eväät ottaa asiat puheeksi riittävän aikaisessa vaiheessa rakentavalla tavalla.” Sirpa Huuskonen, henkilöstöjohtaja, ISS

Case Sito →

”Käsitellyt tilanteet eivät olleet keksittyjä eivätkä paperinmakuisia, vaan omia, oikeita tilanteita, isoja ja pieniä asioita. Saimme konkreettisia ratkaisumalleja, ja olemme tyytyväisiä.” Tapio Puurunen, toimitusjohtaja, SITO

Case Helsingin Tuomiokapituli →

”Yhteisömme kannalta oli tärkeää, että Agenssi loi turvallisuuden säikeen muutokseen. Saamani coaching taas oli älykästä, realistista, hyvällä tavalla lempeää mutta silti jämäkkää. Se ei ollut ideaalisilmälasien vaan reaalisilmälasien läpi katsomista.” Irja Askola, Helsingin hiippakunnan piispa