Itsensä ja muiden johtamisen kehittäminen

Kehittyminen itsensä ja muiden johtamisessa edellyttää niin omien kuin organisaation yhteisten ajatusmallien ja johtamisuskomusten haastamista. Sille kehitysmatkalle saat meistä agenssilaisista lempeän jämäkän ja vaativan kumppanin.

Kohti uudenlaista johtajuutta? Mitä siitä seuraisi?

Johtamista, joka kehittyy maailman ja työelämän muutosten mukana. Jaettua johtajuutta itseohjautuvissa tiimeissä, johtajuutta suhteessa itseensä – johtajuutta, joka on kaikkien asia.

Esihenkilövalmennukset

Organisaation omiin tavoitteisiin räätälöidyt ja Agenssin avoimet esihenkilövalmennukset / esimiesvalmennukset. Tyypillisiä teemoja ovat esimerkiksi palautekulttuuri, korjaava & kiittävä palaute, puheeksiotto & haastavat esimiestilanteet, erilaisuuden johtaminen, suorituksen ja tavoitteen johtaminen, muutoksen läpiviennin johtaminen tai vaikuttava johtaminen. Luottamushenkilöstön ja johdon yhteistyön kehittäminen.

Johtoryhmävalmennukset

Kullekin johtoryhmälle räätälöidyt toiminnan itsearvioinnit ja johtamisvalmennukset. Kehittymistyöskentely voi koostua esimerkiksi haastatteluista, kyselyistä, yhteisistä työpajoista ja teemavalmennuksista. Valmennukseen voidaan liittää myös uudenlaista toimintakulttuuria tukeva johtoryhmäläisten yksilö- tai ryhmäcoaching-prosessi.

Yksilö- ja ryhmäcoaching

Yksilö-, pari- ja ryhmäcoaching-prosessit joko erillisinä toimeksiantoina tai valmennusprosessien rinnalla. Coaching-prosessin tavoitteena voi olla esimerkiksi toimintatapojen uudistaminen ja käytäntöön vienti, itsensä johtaminen tai työssä jaksaminen. Coachingiin voidaan liittää myös MPS:n kanssa yhteistyössä toteutettava arviointi nykytoiminnasta (360-johtamispalaute tai tiimitoiminnan arviointi).

Asiakastarinat

DNA
Sito

Sanottua

"Esimiesten oivalluttaminen, joka näkyi konkreettisesti valmennusten jälkeisessä toiminnassa sekä keskusteluissa, joista pystyi hyvin aistimaan, että oppimista oli tapahtunut sekä edelleen tapahtuu."

Riikka Luostarinen
Director, DNA

"Valmentajat olivat todella mukavia alansa rautaisia asiantuntijoita. Erityiskiitosta esimiehiltämme tuli päivien aikana käydyistä antoisista keskusteluista ja konkreettisista harjoituksista -päivän opit oli näillä eväillä helppo viedä käytäntöön omassa toimipaikassa."

Päivi Jänkälä
henkilöstöpäällikkö, Etelä-Karjalan osuuskauppa

"Johtoryhmän vahvistamisessa konkreettisuus ja realismi toimivat hyvin. Mieleeni tulee hetkiä, jolloin työyhteisö selvästi koki helpotusta."

Irja Askola
piispa

Itsensä ja muiden johtamisen kehittäminen Agenssin blogissa

Mikä minua väsyttää?

Tarja Pudas-JounilaTarja Pudas-Jounila 11.12.2023 — Pakko myöntää, olen usein tosi väsynyt. Tokikin tiedän tähän ikään ehtineenä, että vaativa työ, yrittäjän arki ja pimeä syksy vaikuttavat siihen, miten voin ja jaksan. Aika ajoin koitan tarttua tähän aikuisten oikeasti ja keksiä tapoja olla jaksavampi ja virkeämpi, mutta kohta huomaan taas olevani samassa jamassa - minua väsyttää.

Oletko sinä oman työurasi ohjaksissa?

Ville MalmivaaraVille Malmivaara 27.9.2023 — Mikä saa meidät pysymään, mikä lähtemään? Onko unelmille sijaa hektisessä työelämässä? Mikä meitä motivoi pohjimmiltaan? Minkälaista työelämää haluamme Agenssissa olla rakentamassa yhdessä asiakkaidemme kanssa?

Johtamisen paradoksit – tasapainoilua johtamisolosuhteiden ristipaineessa

Tarja Pudas-JounilaTarja Pudas-Jounila 4.5.2023 — Mitä on oikeanlainen ja hyvä johtaminen? Voiko sitä yksiselitteisesti määritellä, kun odotukset, olosuhteet, käsiteltävät asiat ja johdettavat ihmiset vaikuttavat johtamistapaan? Miten johtaja pystyy tolkkupäisesti luovimaan ja toimimaan niin, että kaikki (omistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit, henkilöstö ja keitä heitä nyt onkaan) ovat johtamistekoihin tyytyväisiä?

Agenssin palvelut

Itsensä ja muiden johtamisen kehittäminen

Kehittyminen itsensä ja muiden johtamisessa edellyttää niin omien kuin organisaation yhteisten ajatusmallien ja johtamisuskomusten haastamista. Sille kehitysmatkalle saat meistä agenssilaisista lempeän jämäkän ja vaativan kumppanin.

Parempaa tiimien toimivuutta ja yhteistyötä

Valmennamme tiimejä löytämään oman tapansa työskennellä tavoitteellisesti yhdessä – myös haastavissa tilanteissa. Tavoitteena työyhteisö, jossa kaikkien on hyvä tehdä työtä ja jossa on aikaa ihmisille ja heidän potentiaalinsa nostamiselle.

Organisaation yhteisen suunnan ja kulttuurin kirkastaminen

Johtamis- ja organisaatiokulttuurin kehittäminen vaatii asenteiden, uskomusten ja käyttäytymisen rohkeaa tarkastelua ja arjen toimintatapojen sinnikästä uudistamista. Näissä prosesseissa me agenssilaiset kuljemme asiakkaan rinnalla ja pidämme työskentelyjen fokuksen kirkkaana.

Lisää aikaa ja fokusta HR:n kehittämiseen ja toimintoihin

Emme marssi jähmeiden konseptien kanssa paikalle, vaan teemme asiakkaan näköistä modernia HR:ää – ketterästi, tehokkaasti ja osallistavasti. Keskitymme jokaiseen asiakkaaseen yksilönä ja muotoilemme HR:n vastaamaan asiakkaan senhetkistä kehitysvaihetta ja toiminnan tavoitteita.