Itsensä ja muiden johtamisen kehittäminen

Kehittyminen itsensä ja muiden johtamisessa edellyttää niin omien kuin organisaation yhteisten ajatusmallien ja johtamisuskomusten haastamista. Sille kehitysmatkalle saat meistä agenssilaisista lempeän jämäkän ja vaativan kumppanin.

Kohti uudenlaista johtajuutta? Mitä siitä seuraisi?

Johtamista, joka kehittyy maailman ja työelämän muutosten mukana. Jaettua johtajuutta itseohjautuvissa tiimeissä, johtajuutta suhteessa itseensä – johtajuutta, joka on kaikkien asia.

Esihenkilövalmennukset

Organisaation omiin tavoitteisiin räätälöidyt ja Agenssin avoimet esihenkilövalmennukset / esimiesvalmennukset. Tyypillisiä teemoja ovat esimerkiksi palautekulttuuri, korjaava & kiittävä palaute, puheeksiotto & haastavat esimiestilanteet, erilaisuuden johtaminen, suorituksen ja tavoitteen johtaminen, muutoksen läpiviennin johtaminen tai vaikuttava johtaminen. Luottamushenkilöstön ja johdon yhteistyön kehittäminen.

Johtoryhmävalmennukset

Kullekin johtoryhmälle räätälöidyt toiminnan itsearvioinnit ja johtamisvalmennukset. Kehittymistyöskentely voi koostua esimerkiksi haastatteluista, kyselyistä, yhteisistä työpajoista ja teemavalmennuksista. Valmennukseen voidaan liittää myös uudenlaista toimintakulttuuria tukeva johtoryhmäläisten yksilö- tai ryhmäcoaching-prosessi.

Yksilö- ja ryhmäcoaching

Yksilö-, pari- ja ryhmäcoaching-prosessit joko erillisinä toimeksiantoina tai valmennusprosessien rinnalla. Coaching-prosessin tavoitteena voi olla esimerkiksi toimintatapojen uudistaminen ja käytäntöön vienti, itsensä johtaminen tai työssä jaksaminen.

Asiakastarinat

DNA
Sito

Sanottua

"Esimiesten oivalluttaminen, joka näkyi konkreettisesti valmennusten jälkeisessä toiminnassa sekä keskusteluissa, joista pystyi hyvin aistimaan, että oppimista oli tapahtunut sekä edelleen tapahtuu."

Riikka Luostarinen
Director, DNA

"Valmentajat olivat todella mukavia alansa rautaisia asiantuntijoita. Erityiskiitosta esimiehiltämme tuli päivien aikana käydyistä antoisista keskusteluista ja konkreettisista harjoituksista -päivän opit oli näillä eväillä helppo viedä käytäntöön omassa toimipaikassa."

Päivi Jänkälä
henkilöstöpäällikkö, Etelä-Karjalan osuuskauppa

"Johtoryhmän vahvistamisessa konkreettisuus ja realismi toimivat hyvin. Mieleeni tulee hetkiä, jolloin työyhteisö selvästi koki helpotusta."

Irja Askola
piispa

Itsensä ja muiden johtamisen kehittäminen Agenssin blogissa

Esihenkilö vai esimies, onko sillä väliä?

Maarit KaltioMaarit Kaltio 23.11.2021 — Agenssissa on useita valmennusryhmiä, joissa osallistujat tulevat eri organisaatioista. Olen valmentajana huomannut pienen tunnustelu- ja epämukavuusvaiheen, kun alussa toisilleen tuntemattomat osallistujat miettivät, mitkä ovat korrekteja termejä, kun johtamisesta ja johdettavista puhutaan.

Virus luottamusta nakertamassa?

Paula EnströmPaula Enström 2.4.2020 — COVID19 on hetkessä myllertänyt kansakuntien arkirutiinit ja -rytmit uuteen moodiin. Muutamassa viikossa olemme olleet pakotettuja löytämään uudenlaiset tavat lastemme päivähoitoon ja koulunkäyntiin, omaan henkilökohtaiseen työntekoomme, työyhteisöjemme sisäiseen ja ulkoiseen kanssakäymiseen puhumattakaan ystävyys- ja sukulaissuhteiden hoitamisesta.

Johtaja jo syntyessään?

Paula EnströmPaula Enström 13.2.2020 — Olen pohdiskellut, mistä syistä toiset yksilöt ja ryhmät kehittyvät nopeammin johtamisen arkiteoissa. Millaisilla tavoilla kehittymisen matkaa on mahdollista inspiroida, vauhdittaa ja tukea? Mistä syistä jotkut ottaantuvat kehittymiseensä paremmin kuin toiset?

Agenssin palvelut

Itsensä ja muiden johtamisen kehittäminen

Kehittyminen itsensä ja muiden johtamisessa edellyttää niin omien kuin organisaation yhteisten ajatusmallien ja johtamisuskomusten haastamista. Sille kehitysmatkalle saat meistä agenssilaisista lempeän jämäkän ja vaativan kumppanin.

Parempaa tiimien toimivuutta ja yhteistyötä

Valmennamme tiimejä löytämään oman tapansa työskennellä tavoitteellisesti yhdessä – myös haastavissa tilanteissa. Tavoitteena työyhteisö, jossa kaikkien on hyvä tehdä työtä ja jossa on aikaa ihmisille ja heidän potentiaalinsa nostamiselle.

Organisaation yhteisen suunnan ja kulttuurin kirkastaminen

Johtamis- ja organisaatiokulttuurin kehittäminen vaatii asenteiden, uskomusten ja käyttäytymisen rohkeaa tarkastelua ja arjen toimintatapojen sinnikästä uudistamista. Näissä prosesseissa me agenssilaiset kuljemme asiakkaan rinnalla ja pidämme työskentelyjen fokuksen kirkkaana.

Lisää aikaa ja fokusta HR:n kehittämiseen ja toimintoihin

Emme marssi jähmeiden konseptien kanssa paikalle, vaan teemme asiakkaan näköistä modernia HR:ää – ketterästi, tehokkaasti ja osallistavasti. Keskitymme jokaiseen asiakkaaseen yksilönä ja muotoilemme HR:n vastaamaan asiakkaan senhetkistä kehitysvaihetta ja toiminnan tavoitteita.