Organisaation yhteisen suunnan ja kulttuurin kirkastaminen

Johtamis- ja organisaatiokulttuurin kehittäminen vaatii asenteiden, uskomusten ja käyttäytymisen rohkeaa tarkastelua ja arjen toimintatapojen sinnikästä uudistamista. Näissä prosesseissa me agenssilaiset kuljemme asiakkaan rinnalla ja pidämme työskentelyjen fokuksen kirkkaana.

Totuttujen toimintatapojen ja tulevaisuuden rohkeaa tarkastelua? Mitä siitä seuraisi?

Organisaation yhdessä muotoilemaa suuntaa, joka ohjaa arjen tekemistä, ja siihen sopivaa organisaatiokulttuuria. Selkeitä johtamisrooleja, esimerkillistä uudenlaista johtajuutta – osallisuuden kautta sitoutuneita ihmisiä.

Organisaatiokulttuuri

Nykytilan analysointi, jolloin tarkastelussa mm. arvot, missio, visio, strategia, ohjeistukset, toimintatavat, käytetty sanasto, puhekieli ja johtamisteot. Tavoitekulttuurin määrittäminen arkitekoina (mikä on sallittua, mikä ei ole sallittua). Kehittymisprosessin tuki kohti tavoitetta työpajoissa, coachaten ja valmentaen koko henkilöstöä.

Johtamiskulttuuri

Johtamisen tavoitetilan ja tavoitellun johtamiskulttuurin määrittäminen perustuen organisaation visioon, strategiaan, tärkeimpien sidosryhmien ja oman henkilöstön odotuksiin. Tavoiteltuun johtamiskulttuuriin perustuva 360-palaute, jossa peilataan yksilön vahvuuksia ja kehittämiskohteita yrityksen johtamisen tavoitetilaan. Kasvokkaiset 360-palautekeskustelut, jotka kehittävät myös organisaation palautekulttuuria ja avoimuutta.

Fasilitoinnit, mm. strategiaprosessi

Osallistavat ja tavoitteelliset fasilitoinnit moninaisiin työelämäilmiöihin liittyen pien- tai suurryhmissä. Työskentelyt aloitetaan osallistujien virittämisellä sovittuun teemaan ja tavoitteiden tarkentamisella. Työskentelyt etenevät osallistavia ja osallistujia aktivoivaan menetelmiä käyttäen kohti sovittuja tavoitteita hyödyntäen osallistujien koko potentiaalia, kokemus ja osaaminen. Lopuksi sovitaan konkreettisista arkitoimintaa muuttavista toimenpiteistä ja arvioidaan tavoitteiden toteutumista.

Asiakastarinat

Ulkoministeriö
Labroc
Helsingin Tuomiokapituli
Kaito Insights

Sanottua

"Fuusio on todella helppo mokata ja jälkeenpäin vaikea korjata. Koska tämä oli meille ensimmäinen yrityskauppa, näin olisi hyvinkin voinut käydä, mutta Agenssin tuella onnistuimme integraatiossa."

Leo Partanen
Toimitusjohtaja, Labroc Oy

"Agenssi auttoi meitä löytämään tärkeimmät ratkaistavat kysymykset, jonka ympärille rakensimme organisaatiomuutoksemme. Lähestymistapa auttoi meitä suuresti pitämään prosessin liikkeessä ja samalla kasassa."

Jouni Mölsä
viestintäjohtaja, Ulkoministeriö

Organisaation yhteisen suunnan ja kulttuurin kirkastaminen Agenssin blogissa

Esihenkilö vai esimies, onko sillä väliä?

Maarit KaltioMaarit Kaltio 23.11.2021 — Agenssissa on useita valmennusryhmiä, joissa osallistujat tulevat eri organisaatioista. Olen valmentajana huomannut pienen tunnustelu- ja epämukavuusvaiheen, kun alussa toisilleen tuntemattomat osallistujat miettivät, mitkä ovat korrekteja termejä, kun johtamisesta ja johdettavista puhutaan.

Innostava esiintyjä vai vaikuttava valmentaja – mitä tarvitset?

Tarja Pudas-JounilaTarja Pudas-Jounila 26.5.2021 — Valmennushommissa törmää usein erilaisiin oletuksiin ja odotuksiin siitä mitä tapahtuu, kun kutsutaan ulkopuolisia ammattilaisia auttamaan esimerkiksi yrityksen muutosprojekteissa. Termistöä on ihan vaivaksi saakka ja jotta se ei olisi liian helppoa, erilaisia nimikkeitä käytetään hyvin sekalaisesti. Valmentajia ja guruja löytyy moneen lähtöön ja moneen tarpeeseen.

Strategiasuunnittelu – ajanhukkaa?

Maija SeppoMaija Seppo 11.3.2019 — ”Jahas, se on taas strategian päivitys edessä, ajanhukkaa”, kuulen sanottavan. Oman kokemukseni mukaan strategian suunnitteluprosessi on kuitenkin lähes yhtä tärkeä kuin sen tuotos, itse strategiasuunnitelma. Aikaa menee enemmän tai vähemmän, mutta hukkaanko? Riippuu siitä, miltä kulmalta asiaa tarkastelee.

Agenssin palvelut

Itsensä ja muiden johtamisen kehittäminen

Kehittyminen itsensä ja muiden johtamisessa edellyttää niin omien kuin organisaation yhteisten ajatusmallien ja johtamisuskomusten haastamista. Sille kehitysmatkalle saat meistä agenssilaisista lempeän jämäkän ja vaativan kumppanin.

Parempaa tiimien toimivuutta ja yhteistyötä

Valmennamme tiimejä löytämään oman tapansa työskennellä tavoitteellisesti yhdessä – myös haastavissa tilanteissa. Tavoitteena työyhteisö, jossa kaikkien on hyvä tehdä työtä ja jossa on aikaa ihmisille ja heidän potentiaalinsa nostamiselle.

Organisaation yhteisen suunnan ja kulttuurin kirkastaminen

Johtamis- ja organisaatiokulttuurin kehittäminen vaatii asenteiden, uskomusten ja käyttäytymisen rohkeaa tarkastelua ja arjen toimintatapojen sinnikästä uudistamista. Näissä prosesseissa me agenssilaiset kuljemme asiakkaan rinnalla ja pidämme työskentelyjen fokuksen kirkkaana.

Lisää aikaa ja fokusta HR:n kehittämiseen ja toimintoihin

Emme marssi jähmeiden konseptien kanssa paikalle, vaan teemme asiakkaan näköistä modernia HR:ää – ketterästi, tehokkaasti ja osallistavasti. Keskitymme jokaiseen asiakkaaseen yksilönä ja muotoilemme HR:n vastaamaan asiakkaan senhetkistä kehitysvaihetta ja toiminnan tavoitteita.