Organisaation yhteisen suunnan ja kulttuurin kirkastaminen

Johtamis- ja organisaatiokulttuurin kehittäminen vaatii asenteiden, uskomusten ja käyttäytymisen rohkeaa tarkastelua ja arjen toimintatapojen sinnikästä uudistamista. Näissä prosesseissa me agenssilaiset kuljemme asiakkaan rinnalla ja pidämme työskentelyjen fokuksen kirkkaana.

Totuttujen toimintatapojen ja tulevaisuuden rohkeaa tarkastelua? Mitä siitä seuraisi?

Organisaation yhdessä muotoilemaa suuntaa, joka ohjaa arjen tekemistä, ja siihen sopivaa organisaatiokulttuuria. Selkeitä johtamisrooleja, esimerkillistä uudenlaista johtajuutta – osallisuuden kautta sitoutuneita ihmisiä.

Organisaatiokulttuurin kirkastaminen

Nykytilan analysointi, jolloin tarkastelussa mm. arvot, missio, visio, strategia, ohjeistukset, toimintatavat, käytetty sanasto, puhekieli ja johtamisteot. Tavoitekulttuurin määrittäminen arkitekoina (mikä on sallittua, mikä ei ole sallittua). Kehittymisprosessin tuki kohti tavoitetta työpajoissa, coachaten ja valmentaen koko henkilöstöä.

Johtamiskulttuurin kirkastaminen

Johtamisen tavoitetilan ja tavoitellun johtamiskulttuurin määrittäminen perustuen organisaation visioon, strategiaan, tärkeimpien sidosryhmien ja oman henkilöstön odotuksiin. Tavoiteltuun johtamiskulttuuriin perustuva 360-palaute, jossa peilataan yksilön vahvuuksia ja kehittämiskohteita yrityksen johtamisen tavoitetilaan. Kasvokkaiset 360-palautekeskustelut, jotka kehittävät myös organisaation palautekulttuuria ja avoimuutta.

Fasilitoinnit, mm. strategiaprosessi

Osallistavat ja tavoitteelliset fasilitoinnit moninaisiin työelämäilmiöihin liittyen pien- tai suurryhmissä. Työskentelyt aloitetaan osallistujien virittämisellä sovittuun teemaan ja tavoitteiden tarkentamisella. Työskentelyt etenevät osallistavia ja osallistujia aktivoivaan menetelmiä käyttäen kohti sovittuja tavoitteita hyödyntäen osallistujien koko potentiaalia, kokemus ja osaaminen. Lopuksi sovitaan konkreettisista arkitoimintaa muuttavista toimenpiteistä ja arvioidaan tavoitteiden toteutumista.

Asiakastarinat

Ulkoministeriö
Helsingin Tuomiokapituli

Sanottua

"Agenssi auttoi meitä löytämään tärkeimmät ratkaistavat kysymykset, jonka ympärille rakensimme organisaatiomuutoksemme. Lähestymistapa auttoi meitä suuresti pitämään prosessin liikkeessä ja samalla kasassa."

Jouni Mölsä
viestintäjohtaja, Ulkoministeriö

Organisaation yhteisen suunnan ja kulttuurin kirkastaminen Agenssin blogissa

Strategiasuunnittelu – ajanhukkaa?

Maija SeppoMaija Seppo 11.3.2019 — ”Jahas, se on taas strategian päivitys edessä, ajanhukkaa”, kuulen sanottavan. Oman kokemukseni mukaan strategian suunnitteluprosessi on kuitenkin lähes yhtä tärkeä kuin sen tuotos, itse strategiasuunnitelma. Aikaa menee enemmän tai vähemmän, mutta hukkaanko? Riippuu siitä, miltä kulmalta asiaa tarkastelee.

Missä ihmeessä ideat syntyvät ja jalostuvat?

Tarja Pudas-JounilaTarja Pudas-Jounila 14.8.2018 — Luovuus, innovaatiot, keksinnöt, ideat. Osana itsetutkiskeluani olen miettinyt, mistä ne tulevat ja miten ihmeessä niistä saadaan aikaiseksi jotain konkreettista? Jotain, joka oikeasti jalostuu joksikin ihmisten arkea ilahduttavaksi asiaksi tai muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi.

Maailman paras työpaikka - ihan kiva tavoite?

Tarja Pudas-JounilaTarja Pudas-Jounila 24.5.2017 — Kun katselen yrityksen kuin yrityksen nettisivuja, joissa kerrotaan strategiasta, tavoitteista, työpaikasta tai rekrytoinnista, löydän helposti ja todella usein tavoitteen ”Haluamme olla toimialamme paras työpaikka”. Rohkeimmat uskaltavat kertoa haluavansa olla ”Suomen paras työpaikka”. Yltiöpäiset uskalikot julistavat tavoitteensa olevan olla ”Maailman paras työpaikka”.

Agenssin palvelut

Itsensä ja muiden johtamisen kehittäminen

Kehittyminen itsensä ja muiden johtamisessa edellyttää niin omien kuin organisaation yhteisten ajatusmallien ja johtamisuskomusten haastamista. Sille kehitysmatkalle saat meistä agenssilaisista lempeän jämäkän ja vaativan kumppanin.

Parempaa tiimien toimivuutta ja yhteistyötä

Valmennamme tiimejä löytämään oman tapansa työskennellä tavoitteellisesti yhdessä – myös haastavissa tilanteissa. Tavoitteena työyhteisö, jossa kaikkien on hyvä tehdä työtä ja jossa on aikaa ihmisille ja heidän potentiaalinsa nostamiselle.

Organisaation yhteisen suunnan ja kulttuurin kirkastaminen

Johtamis- ja organisaatiokulttuurin kehittäminen vaatii asenteiden, uskomusten ja käyttäytymisen rohkeaa tarkastelua ja arjen toimintatapojen sinnikästä uudistamista. Näissä prosesseissa me agenssilaiset kuljemme asiakkaan rinnalla ja pidämme työskentelyjen fokuksen kirkkaana.

Lisää aikaa ja fokusta HR:n kehittämiseen ja toimintoihin

Emme marssi jähmeiden konseptien kanssa paikalle, vaan teemme asiakkaan näköistä modernia HR:ää – ketterästi, tehokkaasti ja osallistavasti. Keskitymme jokaiseen asiakkaaseen yksilönä ja muotoilemme HR:n vastaamaan asiakkaan senhetkistä kehitysvaihetta ja toiminnan tavoitteita.