Tulevia tapahtumia

Ilmoittaudu mukaan "Rakettitiedettä esihenkilöille" valmennukseen

Aika: Seuraavat ryhmät käynnistyvät syksyllä 2023 (sovitaan tarkemmin osallistujien kesken)
Paikka: Lähivalmennuksessa Helsinki. Tarjolla myös paikkakunnasta riippumaton etävalmennus.

Haluatko pysähtyä johtamiskysymysten ja oman johtajuutesi äärelle arjen haasteiden keskellä? Kaipaatko rauhoitettua aikaa ja paikkaa reflektoida omia toimintatapojasi ja toisaalta ratkoa arjen kysymyksiä yhdessä muiden johtamistyötä tekevien kanssa? Pienryhmässä valmennus on henkilökohtaista ja kunkin osallistujan omaa johtajuutta syventävää. Siksi se sopii hyvin johtamistyön eri vaiheessa oleville – osallistava valmennus räätälöityy aina kunkin osallistujajoukkonsa näköiseksi. Ja koska johtamisen keskiössä on ihmisen käyttäytymisen ymmärtäminen, aihe on meille kaikille varmasti tutumpaa kuin rakettitiede. Vai onko?

Info Ilmoittaudu

Vaikuttava johtaminen - valmennus kokeneille johtajille ja projektijohdolle

Aika: Seuraava ryhmä käynnistyy syksyllä 2023 (sovitaan tarkemmin osallistujien kesken)
Paikka: Helsinki

Haluatko syventää johtamisosaamistasi ja saada tiimillesi asetetut tavoitteet paremmin toteutumaan niin omassa organisaatiossasi kuin sidosryhmien kanssa? Oletko miettinyt, että hyvät viestintä- ja neuvottelutaidot helpottaisivat huomattavasti arjen toimintaa? Onko sinulla tunne, että johtamastasi porukasta olisi vielä paljon enempään, jos keskittyisitte oikeisiin asioihin?

Jos vastaus yhteenkin näistä kysymyksistä on kyllä, lue eteenpäin!

Info Ilmoittaudu