Avoin esihenkilövalmennus - lähijohtamisen työkalut ja käytännöt

Milloin?

Seuraavat ryhmät käynnistyvät alkusyksystä 2024 (sovitaan tarkemmin osallistujien kesken)

Missä?

Lähivalmennuksessa Helsinki. Tarjolla myös paikkakunnasta riippumaton etävalmennus.

Ilmoittaudu

Haluatko pysähtyä johtamiskysymysten ja oman johtajuutesi äärelle arjen haasteiden keskellä? Kaipaatko rauhoitettua aikaa ja paikkaa reflektoida omia toimintatapojasi ja toisaalta ratkoa arjen kysymyksiä yhdessä muiden johtamistyötä tekevien kanssa? Pienryhmässä valmennus on henkilökohtaista ja kunkin osallistujan omaa johtajuutta syventävää. Siksi se sopii hyvin johtamistyön eri vaiheessa oleville – osallistava valmennus räätälöityy aina kunkin osallistujajoukkonsa näköiseksi.

Valmennus osallistavampaan johtamistyöhön – onnistu ihmisten kanssa ja kautta

Järjestämme valmennuksen, jonka ydin on kehittyä johtamistyössä oman itsensä sekä johtamistyön kentän ymmärryksen kautta. Läpileikkaavana teemana on uudenlainen johtamistapa, joka lähtee osallistamisesta − onnistumisesta ihmisten kanssa ja kautta. Työskentelymme osallistavilla työtavoilla antaa konkreettisia työkaluja osallistavan johtamistavan toteuttamiseen työn arjessa.

Valmennus on tarkoitettu tuoreille ja kokeneille johtamistehtävässä toimiville, jotka haluavat kokonaiskuvan roolinsa vastuista ja suuntaa omalle johtamisidentiteetilleen erityisesti ihmisten johtamisessa. Valmennuksemme soveltuu niin julkisella, yksityisellä kuin järjestösektorilla toimiville.

Valmennus osallistujien sanoin

"Hyvin avartavat 5 kertaa. Päivitti käsityksiä esimiestyöstä: tehokkaat työkalut, vastuutus ja delegointi, ”ei tarvitse tietää kaikkia vastauksia”. Loistava tilaisuus tavata vastaavassa tilanteessa olevia ja sparrata & kuulla muiden käytännöistä."

"Tilaisuus miettiä tärkeitä teemoja ja esimiestyöhön liittyviä asioita arjen keskellä."

"Tämä on ollut hyvin avaava kokemus. Opin itsestä paljon ja tunnistin monta tilannetta menneestä, joista osa onnistuneita, osa kehitystä vaativia. Saanut paljon työkaluja tulevaan."

"Hyvää sparrausta ryhmässä. Ymmärrys ja oma tavoitteellisuus lisääntyi. Työvälineitä."

"Erityisen tarpeellinen juuri tässä esimiestyön alussa."

"Mielenkiintoinen. Olen saanut vahvistusta omille ajatuksille sekä uusia työkaluja esimiehen arkeen. ”Esimiehenä olon kynnys on madaltunut”. Olen saanut hyviä harjoituksia / oivalluksia kurssin aikana. Hyödyllinen kurssi."

"Antoisin esimieskoulutus, jossa olen ollut."

Valmennuksen tavoitteet

 • Kirkastaa omaa ihmis- ja johtamiskäsitystä ja ymmärrystä siitä, miten ne vaikuttavat arjen johtamistilanteissa.
 • Jäsentää työn pelikenttä: mistä vastaan, mihin johtamistyö minut velvoittaa, miten toteutan henkilöstöjohtamista.
 • Kehittyä yhteistyön edistäjänä ja valmistautua haasteellisiin tilanteisiin.
 • Harjaantua tavoitteellisuudessa ja muutosjohtajuudessa.
 • Lisätä ymmärrystä osallistamisen merkityksestä johtamistyössä ja antaa konkreettisia työkaluja osallistavaan johtamiseen.
 • Tavoitteita tarkennetaan yhdessä osallistujien kanssa valmennuksen alussa.

Valmennuskerrat aikataulutetaan yhdessä osallistujien kanssa siten, että tapaamisia on 5 x 4 h noin kuukauden välein.

Valmennuksen sisältö

01: Esihenkilötyön pelikenttä

 • Vastuut, velvollisuudet, oikeudet
 • Pykäläviidakko vs. sisäiset ohjeet ja prosessit − mikä toimintaani ohjaa?

02: Yhteistyön rakentaminen ja erilaisuuden johtaminen

 • Minä esihenkilönä: johtamiskäsitys ja ihmiskäsitys − mille arvoille ja uskomuksille oma toimintani perustuu?
 • Yhteistyön ja erilaisuuden johtaminen työyhteisössä − minä suhteessa muihin?

03: Haastavat henkilöstötilanteet

 • Puheeksiottaminen ja palautekulttuurin rakentaminen − tekniikka ja käytäntöjä
 • Tunteet työssä − perusasiat tunneilmaston johtamisesta

04: Tavoitteellisuus tuloksiin pääsemisessä

 • Tavoitteiden asettaminen ja seuraaminen: Miten pääsemme samalle kartalle...
 • Kehityskeskustelut ja muut tavoitteiden johtamisen foorumit: ... ja pysymme sillä?

05: Esihenkilö muutoksen johtajana, osallistaminen

 • Muutos inhimillisenä ilmiönä ja tavoitteellisena prosessina − muutoksen vaiheet ja niiden johtaminen
 • Osallistamisen keinot esihenkilötyössä − perinteisestä jalkauttamisesta ennakoivaan osallistamiseen

Valmentajina toimivat Agenssin seniorikonsultit.

Lähivalmennuksen hinta on 2.500 € + alv 24 %/osallistuja ja toteutuspaikkana Helsinki.

Etävalmennus

”Rakettitiedettä esihenkilöille” -kokonaisuudesta on tarjolla myös samansisältöinen kokonaan etänä toteutettava valmennus. Toteutustapa sopii erityisesti organisaatioille, joilla on toimintaa eri maissa ja/tai eri puolilla Suomea. Etävalmennusjaksoja on kuten lähivalmennuksessakin (5 x 4 h) ja hinta 2.500 € + alv 24 %/ osallistuja.

Kysymykset ja ilmoittautumiset osoitteeseen:

Voimme toteuttaa valmennuksen myös yrityskohtaisesti. Tällöin valmennuksen sisältöjä on mahdollista räätälöidä tarpeiden mukaisesti. Ole rohkeasti yhteydessä!

Ilmoittaudu