Vaikuttava johtaminen - valmennus kokeneille johtajille ja projektijohdolle

Milloin?

Seuraava ryhmä käynnistyy syksyllä 2023 (sovitaan tarkemmin osallistujien kesken)

Missä?

Helsinki

Ilmoittaudu

Haluatko syventää johtamisosaamistasi ja saada tiimillesi asetetut tavoitteet paremmin toteutumaan niin omassa organisaatiossasi kuin sidosryhmien kanssa? Oletko miettinyt, että hyvät viestintä- ja neuvottelutaidot helpottaisivat huomattavasti arjen toimintaa? Onko sinulla tunne, että johtamastasi porukasta olisi vielä paljon enempään, jos keskittyisitte oikeisiin asioihin?

Jos vastaus yhteenkin näistä kysymyksistä on kyllä, lue eteenpäin!

Valmennuksessa tarkastellaan johtamistehtävään väistämättä liittyvää valtaa ja vastuita, oikeudenmukaisuutta johtamisessa sekä tiimin työskentelyyn vaikuttavia päätösprosesseja ja päätöksentekijöitä. Miten tavoitteissa pysytään, miten esteitä raivataan niiden toteutumisen tieltä. Pohdimme yhdessä myös viestinnän ja tilanteen lukemisen merkitystä johtamisessa ja miten toimia menestyksekkäästi haastavissa neuvottelutilanteissa, joita myös harjoitellaan.

Valmennuksesta saat työkaluja siihen, miten tiimi toimii yhdessä samaan suuntaan kokien työnsä merkitykselliseksi, sekä välineitä oman tiimisi yhteistyön parantamiseksi suhteessa muihin tahoihin.

Valmennus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä vastuullinen vaikuttaminen omassa työssäni tarkoittaa? Mihin asioihin ja keneen minun on tarpeen vaikuttaa?
 • Mitä valtaa minulla on tehtävässäni? Miten käytän sitä rakentavasti ja oikeudenmukaisesti?
 • Miten otan huomioon tiimin jäsenten erilaiset taustat, osaamisen ja roolit siten, että lopputulos on enemmän kuin osiensa summa?
 • Mitä välineitä minulla on haluttujen tavoitteiden ja tulosten johtamiseen?
 • Miten saan viestini ymmärrettäväksi, osaan lukea tilannetta ja sopeuttaa omaa toimintaani tilanteen vaatimalla tavalla?
 • Ketkä ovat meille tärkeitä sidosryhmiä niin oman organisaation sisällä kuin sen ulkopuolella? Miten heidän päätöksentekonsa vaikuttaa meihin? Miten vaikutamme heidän toimintaansa?
 • Miten toimin haastavissa neuvottelutilanteissa ja säilytän kykyni luoviin neuvotteluratkaisuihin?

Toteutuksessa vuorottelevat miniluennot, toiminnalliset harjoitukset ja keskustelut. Valmennuksessa haetaan ratkaisuvaihtoehtoja osallistujien tuomiin arjen konkreettisiin työtilanteisiin. Valmentaja toimii toisaalta keskustelujen fasilitoijana ja toisaalta kouluttajana niistä teemoista, jotka keskustelu virittää.

Luottamuksellinen pienryhmä kootaan eri toimialojen esihenkilö- ja projektijohdon tehtävissä työskentelevistä kokeneista johtajista. Valmennus sopii niin yksityisellä, julkisella kuin kolmannella sektorilla toimiville, koska sisällöt räätälöityvät osallistujien mukaisiksi.

Valmennuskokonaisuus koostuu neljästä kolmen tunnin valmennuksesta (4 x 3 h) ja sen hinta on 2.490 + alv 24 % /osallistuja. Valmennuskerrat aikataulutetaan yhdessä osallistujien kanssa, noin kolmen viikon väliajoin siten, että ne saadaan varmasti sopimaan kaikkien kalentereihin.

Valmennuksen sisältö:

1. Oma tiimi: Vastuullinen johtaminen ja tuloksellisuus

 • Vaikuttaminen, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus johtamisessa
 • Yhteisten tavoitteiden luominen ja tavoitteiden mukainen toiminta tiimissä
 • Työn merkityksellisyys ja sen vaikutus tuloksellisuuteen

2. Sisäinen viestintä

 • Sisäinen tiedonkulku ja viestintä vaikuttavan johtamisen ja esihenkilötyön edellytyksenä
 • Tiimin erilaisten voimavarojen ymmärtäminen ja hyödyntäminen

3. Meihin vaikuttavat sidosryhmät niin omassa organisaatiossa kuin sen ulkopuolella

 • Käsitekartta niistä päätösprosesseista ja päätöksentekijöistä, joilla on suora vaikutus esimiestyöhön, johtamiseen ja tiimiin
 • Kuka päättää, keneen vaikutamme ja millä aikataululla
 • Vaikuttamisen keinot yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

4. Haastavat neuvottelutilanteet

 • Tilanteen lukeminen
 • Haastavat neuvottelutilanteet ja tuloksellinen toiminta niissä (sisältää neuvotteluharjoituksen)

Valmentajana toimii vaikuttamisen ammattilainen, kehittämiskonsultti Maarit Kaltio (VTM, ryhmän ohjaaja), jolla on syvällinen kokemus asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta mm. eduskunnasta, pääministerin erityisavustajan tehtävistä ja yritysmaailmasta. Hänen työlistallaan ovat olleet mm. asiakas- ja sisäisten projektien läpivieminen, eri intressien yhteensovittaminen, haastavat neuvottelutilanteet, sisäinen viestintä ja edunvalvonta.

Kysymykset ja ilmoittautumiset osoitteeseen:

Voimme toteuttaa valmennuksen myös yrityskohtaisesti. Tällöin valmennuksen sisältöä räätälöidään tarvittaessa asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

Ilmoittaudu