Parempaa tiimien toimivuutta ja yhteistyötä

Valmennamme tiimejä löytämään oman tapansa työskennellä tavoitteellisesti yhdessä – myös haastavissa tilanteissa. Tavoitteena työyhteisö, jossa kaikkien on hyvä tehdä työtä ja jossa on aikaa ihmisille ja heidän potentiaalinsa nostamiselle.

Kohti yhdessäohjautuvia ja hyvinvoivia tiimejä? Mitä siitä seuraisi?

Tavoitteisiin sitoutuneita ja toimivia tiimejä sekä tiimin jäsenten sujuvaa yhteistyötä. Yhteisiä tavoitteita, kaikkien osaamisen hyödyntämistä, toisten tukemista ja kannustamista – tiimejä, jotka kantavat yhdessä vastuun onnistumisista.

Tiimien valmennukset mm. yhteisöohjautuvuus

Yksittäisten tiimien valmennukset keskittyen tiimin tavoitteiden saavuttamista ja perustehtävän toteutumista edistävän yhteistyön ja hyvän vuorovaikutuksen rakentamiseen. Yhteisöohjautuvien tiimien toimintamallin kehittäminen ja tiimitoiminnan pelisääntöjen kirkastaminen. Tavoitteena luottamukseen ja toisten kunnioittamiseen perustuva tiimitoiminta, jossa epäonnistumisista opitaan ja onnistumisia juhlitaan yhdessä.

Yhteistyö- ja vuorovaikutusvalmennukset

Valmennukset ja työpajat, joissa tutkitaan ja edistetään osallistujajoukon hyvän yhteistyön edellytyksiä ja tavoitteita tukevaa tapaa olla vuorovaikutuksessa keskenään. Tarkasteltavia teemoja voivat olla esimerkiksi erilaisuus voimavarana, yhteistyöroolit, palautekulttuurin kehittäminen, positiivinen ja korjaava palaute, tunteiden ja ristiriitojen käsittely.

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Työhyvinvoinnin nykytilan kartoitukset ja kehittämisprosessit, jotka tasapainottavat kuormitusta ja tukevat työssä jaksamista. Työtä- ja elämää – työkykyryhmät, joiden tavoitteena on osallistujien työn hallinnan, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin sekä työssäjaksamisen edistäminen. Työyhteisösovittelu haastavissa tilanteissa. Yksilötasolla työuupumuksen ehkäisy ja tuki.

Asiakastarinat

ISS

Sanottua

"Hyvä ja toimiva konsepti (tiimin kick off), jossa ei tarvitse katsella fläppitaulua eikä Powerpointtia vaan homma hoidetaan yhdessä tekemällä."

Ami Ilomäki
projektipäällikkö, Certia Oy

"Erityisen onnistunutta työskentelyssä oli se, että muodostimme asiantuntijoidemme roolikarttatyöskentelyssä kokonaisuuden, jossa oli määritelty selkeät odotukset kaikilta tahoilta (johto, esimiehet ja asiantuntijat). Näin roolikarttaan saatiin kaikkien tahojen ääni kuuluviin ja jäsennyksestä tuli toimiva kokonaisuus huomioiden kaikki näkökulmat."

Hanna Kankainen
työkykyjohtaja, Varma

Parempaa tiimien toimivuutta ja yhteistyötä Agenssin blogissa

Virus luottamusta nakertamassa?

Paula EnströmPaula Enström 2.4.2020 — COVID19 on hetkessä myllertänyt kansakuntien arkirutiinit ja -rytmit uuteen moodiin. Muutamassa viikossa olemme olleet pakotettuja löytämään uudenlaiset tavat lastemme päivähoitoon ja koulunkäyntiin, omaan henkilökohtaiseen työntekoomme, työyhteisöjemme sisäiseen ja ulkoiseen kanssakäymiseen puhumattakaan ystävyys- ja sukulaissuhteiden hoitamisesta.

Opeteltaisiinko olemaan?

Paula EnströmPaula Enström 19.11.2018 — Vastikään toinen lapsistani pohti omaa kaveruuttaan ystäväänsä, jonka hän on tuntenut oikeastaan koko elämänsä eli aika lailla 15 vuotta. Kulmana tässä ihmettelyssä oli se, miten erilaisia he ovat, mutta miten he kuitenkin tulevat toimeen äärimmäisen hyvin vaikkeivät edes tapaa kuin joitain kertoja vuodessa. Lopulta ajatuksenjuoksu finalisoitui lausahdukseen ”me ollaan kyllä tosi erilaisia, mutta silti me niinku vaan osataan olla toistemme kans”.

Missä ihmeessä ideat syntyvät ja jalostuvat?

Tarja Pudas-JounilaTarja Pudas-Jounila 14.8.2018 — Luovuus, innovaatiot, keksinnöt, ideat. Osana itsetutkiskeluani olen miettinyt, mistä ne tulevat ja miten ihmeessä niistä saadaan aikaiseksi jotain konkreettista? Jotain, joka oikeasti jalostuu joksikin ihmisten arkea ilahduttavaksi asiaksi tai muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi.

Agenssin palvelut

Itsensä ja muiden johtamisen kehittäminen

Kehittyminen itsensä ja muiden johtamisessa edellyttää niin omien kuin organisaation yhteisten ajatusmallien ja johtamisuskomusten haastamista. Sille kehitysmatkalle saat meistä agenssilaisista lempeän jämäkän ja vaativan kumppanin.

Parempaa tiimien toimivuutta ja yhteistyötä

Valmennamme tiimejä löytämään oman tapansa työskennellä tavoitteellisesti yhdessä – myös haastavissa tilanteissa. Tavoitteena työyhteisö, jossa kaikkien on hyvä tehdä työtä ja jossa on aikaa ihmisille ja heidän potentiaalinsa nostamiselle.

Organisaation yhteisen suunnan ja kulttuurin kirkastaminen

Johtamis- ja organisaatiokulttuurin kehittäminen vaatii asenteiden, uskomusten ja käyttäytymisen rohkeaa tarkastelua ja arjen toimintatapojen sinnikästä uudistamista. Näissä prosesseissa me agenssilaiset kuljemme asiakkaan rinnalla ja pidämme työskentelyjen fokuksen kirkkaana.

Lisää aikaa ja fokusta HR:n kehittämiseen ja toimintoihin

Emme marssi jähmeiden konseptien kanssa paikalle, vaan teemme asiakkaan näköistä modernia HR:ää – ketterästi, tehokkaasti ja osallistavasti. Keskitymme jokaiseen asiakkaaseen yksilönä ja muotoilemme HR:n vastaamaan asiakkaan senhetkistä kehitysvaihetta ja toiminnan tavoitteita.