Elämää organisaatiossa: Muutoskätilö ja kehittämisen sudenkuoppa

27.8.2015
Paula Enström

Niin mahtavaa, toivottavaa ja ilahduttavaa kuin onkin että organisaatioissa täsmällisesti ja systemaattisesti tunnistetaan kehittymisen kohteita, mietitään tavoitetiloja ja muuttumisen askeleita, rakennetaan kehittymisen tueksi valmennusohjelmia ja tutkitaan toimintaa erityyppisin kyselyin ja arvioinnein, se ei mielestäni vielä riitä. Nyt kuulen korvissani lievästi kohonneen henkilöstöpäällikön äänen: EI RIITÄ?!!! Siispä pahoitteluni, jos rikoin kuplan.

Me Agenssissa kutsumme itseämme muutoksen kätilöiksi. Se kuvaa osuvammin toimenkuvaamme kuin esimerkiksi käyntikorteissamme mainittu kehittämiskonsultin titteli. Me kun olemme ennen kaikkea fasilitaattoreita, välikappaleita, kätilöitä, ja mahdollistamme asiakkaidemme toiminnassaan tarvitsemia muutoksia.

Tässä roolissa keskustelemme paljon ja intensiivisesti asiakkaidemme kanssa organisaatioiden ja yksilöiden kehittymis- ja kehittämishaasteista. Pohdimme ja haastamme asiakkaitamme siitä, minkä pitäisi olla toisin, jotta työn arjessa olisi paremmat eväät tavoitteisiin pääsemiseksi. Tässä rakastamassamme työssä on kuitenkin yksi sudenkuoppa, jota kaikin keinoin olen joutunut itsekin kehitysintoisena maantiekiitäjänä välttelemään.

Kuoppa on nimeltään tasapäistäminen.

Niin mahtavaa, toivottavaa ja ilahduttavaa kuin onkin että organisaatioissa täsmällisesti ja systemaattisesti tunnistetaan kehittymisen kohteita, mietitään tavoitetiloja ja muuttumisen askeleita, rakennetaan kehittymisen tueksi valmennusohjelmia ja tutkitaan toimintaa erityyppisin kyselyin ja arvioinnein, se ei mielestäni vielä riitä. Nyt kuulen korvissani lievästi kohonneen henkilöstöpäällikön äänen: EI RIITÄ?!!! Siispä pahoitteluni, jos rikoin kuplan.

(Älä kuitenkaan masennu tai tiputa hanskoja, kaikki edellä mainittu vie oikeaan suuntaan, ei se ole kankkulan kaivoon heitettyä. )

Yksi menestymisen kannalta kriittisen tärkeä asia kuitenkin useimmiten uupuu tai jää liian vähälle huomiolle. Se on vahvuuksien tunnistaminen, hyödyntäminen ja aktiivinen ylläpitäminen.

Ja tässä tullaan probleemin ytimeen eli tasapäistämiseen. Tasapäistämisellä tarkoitan siis nyt sitä melkoisen yleistä tilannetta, että olemassa olevien vahvuuksien ylläpitäminen ja vahvistaminen unohdetaan ja keskitytään sata-nolla vain kehittymiskohteisiin. Tämä lähestymistapa kehittämiseen ja kehittymiseen tuottaa pahimmillaan lopputuloksenaan yrityksen tai organisaation taantumisen keskinkertaisuuden kastiin, vaikka jossain yksittäisessä alueessa voitaisiinkin osoittaa kehittymistä. Vahvuuksien vahvistamisella taas on mahdollista päästä kokonaisvaltaisesti parempiin tuloksiin kuin pelkästään kehityskohteita kehittämällä.

Minulla on muutoskätilönä suuri huoli: mikäli tämän asian äärelle ei pysähdytä, niin työn arjessa voidaan menettää tai jättää hyödyntämättä monta keihäänkärkeä ja timanttia. Olemassa olevat vahvuudet niin organisaatio- kuin yksilötasollakin, ovat meidän muutoskätilöiden maailmassa kultaakin kalliimpia, tai suorastaan timantteja! Juuri vahvuuksia tarkastelemalla voidaan löytää tarvittavia muutosajureita ja muutosvoimia ja viedä kehittymistä ketterämmin ja onnistuneemmin haluttuun suuntaan.

Jos haluat sparrailla kanssani sitä, miten voisitte organisaatiossanne sekä löytää vahvuuksianne että hyödyntää niitä kehittämisessä, ota yhteyttä, tarjoan sparrailun lisäksi lounaan.

Kirjoittaja

Paula Enström

Paula Enström

Kirjoittaja rakastaa jalkapalloa, on selvinnyt hengissä maratonilta ja uskoo konkretian voimaan kaikessa. Kirjoitusvirheet ja mielipiteet ovat kirjoittajan omia.

Agenssin palvelu

Lisää aikaa ja fokusta HR:n kehittämiseen ja toimintoihin

Esihenkilö vai esimies, onko sillä väliä?

Maarit KaltioMaarit Kaltio 23.11.2021 — Agenssissa on useita valmennusryhmiä, joissa osallistujat tulevat eri organisaatioista. Olen valmentajana huomannut pienen tunnustelu- ja epämukavuusvaiheen, kun alussa toisilleen tuntemattomat osallistujat miettivät, mitkä ovat korrekteja termejä, kun johtamisesta ja johdettavista puhutaan.

Innostava esiintyjä vai vaikuttava valmentaja – mitä tarvitset?

Tarja Pudas-JounilaTarja Pudas-Jounila 26.5.2021 — Valmennushommissa törmää usein erilaisiin oletuksiin ja odotuksiin siitä mitä tapahtuu, kun kutsutaan ulkopuolisia ammattilaisia auttamaan esimerkiksi yrityksen muutosprojekteissa. Termistöä on ihan vaivaksi saakka ja jotta se ei olisi liian helppoa, erilaisia nimikkeitä käytetään hyvin sekalaisesti. Valmentajia ja guruja löytyy moneen lähtöön ja moneen tarpeeseen.

Virus luottamusta nakertamassa?

Paula EnströmPaula Enström 2.4.2020 — COVID19 on hetkessä myllertänyt kansakuntien arkirutiinit ja -rytmit uuteen moodiin. Muutamassa viikossa olemme olleet pakotettuja löytämään uudenlaiset tavat lastemme päivähoitoon ja koulunkäyntiin, omaan henkilökohtaiseen työntekoomme, työyhteisöjemme sisäiseen ja ulkoiseen kanssakäymiseen puhumattakaan ystävyys- ja sukulaissuhteiden hoitamisesta.